De weg naar operationele uitmuntendheid: Deel I

To ‘deliver the goods’ for the business, organizations must help develop strong capabilities in Strategy and Leadership – focused on doing the right things, and on Execution – doing things right. In this four-part blog series we will explain the elements of strategy, leadership and execution that are needed to develop and reach Operational Excellence.

A great place to look for growth are the areas where you out-perform the competition. Applying a strategic focus to these areas will give you a significant competitive advantage and a consistent path to growth.

"Operational Excellence" (OE) is de laatste tijd een steeds grotere plaats gaan innemen in het vocabulaire van organisaties en leiderschap. Het kan in vele vormen worden waargenomen: als een banner voor een breed scala van verbeteringsinitiatieven, in functiebenamingen van individuen en afdelingen en in de advieswereld waar er instituten, werkgroepen en praktijken omheen zijn gevormd. Hoewel veel organisaties veel investeren in het begrip OE, blijft het zeer breed en heeft het geen duidelijke definitie.

Dit gezegd zijnde, hebben velen geprobeerd te definiëren wat een organisatie moet doen om "Operationele Uitmuntendheid" te bereiken door gebruik te maken van complexe projectportefeuilles en piramides van initiatieven om OE met succes te "implementeren" en te "bereiken".

Initiative overload is among the greatest challenge that organizations face today in their quest to achieve a competitive position in global markets and supply chains. With this in mind selection of the focus areas for activities and programs is paramount. The list of alternatives such as: TPM, 5S, SMED, LEAN, Six Sigma, Supply Chain and ABC is almost endless. Each initiative in itself warrants the attention of the whole organization if it is to be successfully implemented. Yet, organizations that are pursuing internal or external acknowledgement of OE often attempt to run parallel implementations of these major initiatives with limited resources and at inflated costs.

Tenzij duidelijk geformuleerd in de specifieke context van de markt- en klantenstrategieën van een organisatie, wordt Operationele Uitmuntendheid intern gericht en verliest uit het oog hoe het deel kan uitmaken van marktgerichte, game-winning strategieën voor de organisatie.

The strategic goals of the business must be the drivers that guide the selection of the operational areas and processes that the organization needs help to improve, and to excel in.

Bij Kepner-Tregoe, definiëren we Operationele Uitmuntendheid als:

“Creating a position of competitive advantage for the organization in its target markets by focusing on the operational activities where it can out-perform competition.”

Blog afbeelding 1
De weg naar operationele uitmuntendheid Deel II: Uitvoering
Blog afbeelding 1
De weg naar operationele uitmuntendheid, deel III: High Performance Cultuur en Focus
Blog afbeelding 1
De weg naar operationele uitmuntendheid, deel IV: een OE-cultuur aanmoedigen en in stand houden
Blog afbeelding 1
Operationele uitmuntendheid in crisisbeheersing

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!