De weg naar operationele uitmuntendheid: Deel I

Om 'de goederen te leveren' voor de business, moeten organisaties helpen sterke capaciteiten te ontwikkelen in Strategie en Leiderschap - gericht op het doen van de juiste dingen, en in Uitvoering - de dingen goed doen. In deze vierdelige blog serie zullen we de elementen van strategie, leiderschap en uitvoering uitleggen die nodig zijn om Operational Excellence te ontwikkelen en te bereiken.

Een goede plek om te zoeken naar groei zijn de gebieden waar u beter presteert dan de concurrentie. Een strategische focus op deze gebieden zal u een aanzienlijk concurrentievoordeel opleveren en een consistent pad naar groei.

"Operational Excellence" (OE) is de laatste tijd een steeds grotere plaats gaan innemen in het vocabulaire van organisaties en leiderschap. Het kan in vele vormen worden waargenomen: als een banner voor een breed scala van verbeteringsinitiatieven, in functiebenamingen van individuen en afdelingen en in de advieswereld waar er instituten, werkgroepen en praktijken omheen zijn gevormd. Hoewel veel organisaties veel investeren in het begrip OE, blijft het zeer breed en heeft het geen duidelijke definitie.

Dit gezegd zijnde, hebben velen geprobeerd te definiëren wat een organisatie moet doen om "Operationele Uitmuntendheid" te bereiken door gebruik te maken van complexe projectportefeuilles en piramides van initiatieven om OE met succes te "implementeren" en te "bereiken".

Overvloed aan initiatieven is een van de grootste uitdagingen waarmee organisaties vandaag worden geconfronteerd in hun streven om een concurrentiepositie te verwerven op de wereldmarkten en in de toeleveringsketens. Met dit in gedachten is de selectie van de aandachtsgebieden voor activiteiten en programma's van het grootste belang. De lijst van alternatieven zoals: TPM, 5S, SMED, LEAN, Six Sigma, Supply Chain en ABC is bijna eindeloos. Elk initiatief op zich verdient de aandacht van de hele organisatie als het met succes wil worden geïmplementeerd. Toch proberen organisaties die interne of externe erkenning van OE nastreven vaak om parallelle implementaties van deze belangrijke initiatieven uit te voeren met beperkte middelen en tegen opgeblazen kosten.

Tenzij duidelijk geformuleerd in de specifieke context van de markt- en klantenstrategieën van een organisatie, wordt Operationele Uitmuntendheid intern gericht en verliest uit het oog hoe het deel kan uitmaken van marktgerichte, game-winning strategieën voor de organisatie.

De strategische doelstellingen van de onderneming moeten de drijvende kracht zijn achter de selectie van de operationele gebieden en processen die de organisatie moet helpen verbeteren, en waarin zij moet uitblinken.

Bij Kepner-Tregoe, definiëren we Operationele Uitmuntendheid als:

"Het creëren van een concurrentievoordeel voor de organisatie op haar doelmarkten door zich te richten op de operationele activiteiten waarin zij de concurrentie kan overtreffen."

Blog afbeelding 1
De weg naar operationele uitmuntendheid Deel II: Uitvoering
Blog afbeelding 1
De weg naar operationele uitmuntendheid, deel III: High Performance Cultuur en Focus
Blog afbeelding 1
De weg naar operationele uitmuntendheid, deel IV: een OE-cultuur aanmoedigen en in stand houden
Blog afbeelding 1
Operationele uitmuntendheid in crisisbeheersing

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!