Neem contact met ons op

Wie wij zijn

Meer dan 60 jaar ervaring

Al meer dan 60 jaar heeft Kepner-Tregoe duizenden bedrijven in staat gesteld miljoenen problemen op te lossen. Als wij miljoenen euro’s kunnen besparen voor een productiebedrijf, de IT-dienstverlening van een effectenbeurs kunnen herstellen en de bemanning van de Apollo 13 veilig terug kunnen laten keren op aarde, dan kunnen wij ook jouw bedrijf helpen om succesvol te zijn.

Kepner-Tregoe biedt een unieke combinatie van training en consulting diensten die speciaal zijn ontworpen om problemen bij de wortel aan te pakken en uw organisatorische uitdagingen blijvend aan te pakken.

Onze ervaring - jouw succes

Dia 1

Het werk van de toekomst vergt flexibele, wendbare en veerkrachtige werknemers

Door zich te richten op de zorgen van werknemers kunnen bedrijven specifieke maatregelen nemen om veerkracht en waarde op te bouwen in het nieuwe normaal van vandaag.

Dia 1

Flexibiliteit in besluitvorming beschermt jouw organisatie

Bedrijven opereren in een steeds sneller veranderende omgeving. Dit vraagt om wendbare en flexibele werknemers. Binnen organisaties verheldert een gedeeld besluitvormingsproces hoe een goed besluit tot stand komt en wordt geëffectueerd. Deze aanpak is breed inzetbaar. Bij eenvoudige en dagelijkse beslissingen, maar ook bij meervoudige doelen die vragen om de input van veel mensen.

Dia 1

Wacht niet met het maken van een draaiboek voor grote incidenten

In organisaties die sterk afhankelijk zijn van IT-systemen, komen grote incidenten niet vaak voor, maar als ze zich voordoen is een snelle, geplande reactie van cruciaal belang. Bij grote incidenten zijn de kosten van de impact veel hoger dan de kosten van de oplossing. De belangrijkste succesfactoren zijn responstijd en de kwaliteit van de reactie op het incident.

Dia 1

Verbeter het werven van personeel met Kepner-Tregoe Decision Making

In veel organisaties is een gestructureerd besluitvormingsproces een standaard aanwervingsprocedure. Dat wil niet zeggen dat we de waarde van een analytische aanpak voor allerlei beslissingen willen minimaliseren. Maar personeelsbeslissingen zijn een grote verplichting met hun eigen uitdagingen. Hier wordt uitgelegd hoe een analytische aanpak kan worden gebruikt om aanwervingen te verbeteren.

Onze Basic Beliefs

 • Waarde creëren voor klanten

  Onze benadering is gericht op het aantoonbaar toevoegen van waarde; samen met onze klanten geven we prioriteit aan gerichte, duurzame en meetbare verbetering.

 • Diversiteit

  We waarderen de verschillen van zowel onze collega's als onze klanten wereldwijd en streven ernaar anderen te helpen informatie te gebruiken en te delen. Dit over de grenzen van culturen, opleidingen, ervaringen en achtergronden heen.

 • Vertrouwensrelaties opbouwen

  We zullen voortdurend blijk geven van - en bouwen aan - respect voor anderen. Professionele integriteit en betrouwbaarheid staan voorop.

 • Gebruik het rationele proces met een passie

  Met passie en gedrevenheid moedigen we ideeën aan die oplossing bieden voor onze klanten en collega’s door middel van het gebruiken en het overdragen van onze rationele processen. 

 • Kwaliteitsverbetering en innovatieve oplossingen

  We verbeteren de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend, en zoeken continu naar nieuwe en creatieve ideeën om onze voortrekkersrol te behouden bij de toepassing van rationeel denken in een bedrijfscontext.

 • Een passie om mensen en organisaties te helpen beter te werken

  Hier zie je 5 van de 11 kernwaarden die ten grondslag liggen aan de activiteiten van Kepner-Tregoe.

   

  Omdat deze overtuigingen alles bepalen wat we doen, nodigen we je uit om alle 11 basisovertuigingen hier te bekijken.

Een organisatie van wereldklasse opbouwen door systeemverbetering

Kepner-Tregoe is wereldwijd marktleider in het helpen van bedrijven bij het verbeteren van de prestaties van hun systemen door middel van een combinatie van adviesdiensten en trainingsprogramma's.

KT is bij uitstek gekwalificeerd om de architectuur en het ontwerp van kritieke bedrijfssystemen te beoordelen door de integratie van drie fundamentele componenten: mensen, processen en technologie.

Mensen

De kritische denkvaardigheden die op alle niveaus in een organisatie worden gebruikt, creëren de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van elk team. Zo kunnen teams hun kracht en kansen benutten, terwijl risico’s tot een minimum worden beperkt. KT brengt werknemers gestructureerde en intellectuele vaardigheden bij, die hen in staat stellen complexiteit te beheersen, problemen op te lossen en de best mogelijke beslissingen te nemen. KT heeft op dit gebied meer dan 6 decennia ervaring in 15 verschillende industrietakken. Miljoenen mensen werden reeds getraind. Dit vertaalt zich in concurrentievoordeel voor hun bedrijven.

Proces

Kepner Tregoe slaat een brug tussen process mining en waardecreatie. Onze unieke vaardigheid is bedrijven helpen hun processen zo in te richten, dat die in harmonie zijn met de kunde van hun teams en de inzet van technologie. KT's initiële beoordeling en daaropvolgende adviesdiensten helpen toonaangevende bedrijven om stabiele processen ook flexibel (agile) te maken. Het resultaat is een maximaal kwaliteitsniveau op alle belangrijke gebieden, waaronder productkwaliteit, service, bedrijfsvoering en klantervaring.

Technologie

Het tempo van een modern veranderingsproces wordt sterk beïnvloed door de toepassing van technologie. KT is gespecialiseerd in het evalueren van het gebruik van technologie in werkstromen (workflows). Zo wordt bekeken of kennisvermeerdering en -gebruik op gedigitaliseerde werkplekken wordt ondersteund. Processen leveren de meeste output, als mens, proces en technologie optimaal op elkaar aansluiten.

Mensen
Proces
Technologie

Waarom KT?

3 redenen

01
01
Meester Kritisch Denken

Meester Kritisch Denken

Meester Kritisch Denken

Complexiteit omzetten in duidelijkheid

Meester Kritisch Denken

Ontdek verborgen mogelijkheden

"We ontwikkelen kritische denkvaardigheden die creativiteit bevorderen en zowel intuïtie als intelligentie versterken. Het verbeteren van vaardigheden zoals het accuraat beoordelen van situaties, snelle probleemoplossing en het nemen van de best mogelijke beslissingen, geven bedrijven een aanzienlijk concurrentievoordeel."

Recensent 1
- Phillip Thompson
VP, Global Growth, Client Services & Marketing

KT biedt oplossingen

 • Diagnose

  KT Diagnostic Assessment services biedt een verscheidenheid aan kwantitatieve en kwalitatieve analyses om jullie processen, mensen, systemen en meetmogelijkheden op een holistische manier te beoordelen.

 • Training

  Kepner-Tregoe training ontwikkelt geavanceerde kritische denkvaardigheden die gegevens, kennis en ervaring optimaliseren om problemen op te lossen, beslissingen te nemen, prioriteiten te stellen en risico's te beheren. KT legt de basis voor doelgericht werken in een uitdagende omgeving.

 • Coaching

  High-performance coaching gaat over het helpen van alle mensen om hun volledige potentieel te bereiken, op elk gebied van hun leven. Voor de manager als coach betekent dit werken met mensen om hun prestaties op het werk te verbeteren.

 • Advies

  Het advies van Kepner-Tregoe maakt gebruik van gestructureerde analytische processen en branchekennis om complexe problemen gemakkelijker op te lossen en duurzame resultaten te leveren.

 • Faciliteren

  Deskundige facilitering biedt onpartijdige begeleiding om jullie teams te helpen crisissituaties op te lossen wanneer de emoties hoog oplopen. Dit verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van het vinden van een oplossing aanzienlijk.

KT Gebieden van Expertise

Manufacturing Operations

 • Complex Problem Solving
 • Root Cause Analysis
 • Risico Management
 • Efficiëntieverbetering
 • Continu Verbeteren
 • Probleem Preventie
Manufacturing Operations

Service Operations

 • Incident Management
 • Probleemoplossing/Root Cause Analysis
 • Maturity Assessment
 • Coaching
 • Workflow Management
 • Simulation
Manufacturing Operations

Human Resources

 • Samenwerking tussen teams verbeteren
 • Sneller problemen oplossen
 • Maximaliseer Leiderschap Effectiviteit
 • Versnelde integratie nieuwe werknemers
 • Versterk de impact van talent
Manufacturing Operations

Wat we doen

KT verbetert operationele prestaties en winstgevendheid

Het beter doen

Hoe complexer de activiteiten van de organisatie, hoe meer behoefte er is aan een analytisch kader voor actie. Wij werken met je samen om jullie situatie te verduidelijken en te bepalen hoe de beste resultaten kunnen worden bereikt. Door samen te werken binnen een analytisch kader gebruiken wij gegevens, kennis en expertise om ons te richten op het verbeteren van gerichte processen en het oplossen van belangrijke problemen. Onze focus ligt op duurzame resultaten die een meetbare waarde opleveren.

Het sneller doen

Soms moet je vertragen om te versnellen. Wanneer de tijd dringt en de kosten oplopen, is er geen tijd voor giswerk en onnodige acties. Werken binnen het analytische kader van KT biedt direct een pad voorwaarts en richt zich op de relevante informatie die nodig is om vooruit te komen. Uiteindelijk worden doelen snel bereikt zonder de valse starts en emoties die gedijen bij onzekerheid. Een gestructureerde aanpak van een complexe kwestie minimaliseert fouten en zorgt uiteindelijk voor zowel nauwkeurigheid als snelheid.

Het efficiënter doen

Onze analytische aanpak maakt gebruik van denkkracht, ervaring, beoordelingsvermogen, vaardigheden en kennis bij het omgaan met gewone en buitengewone situaties. Door de beschikbare middelen effectiever in te zetten, helpen we de efficiëntie en duurzaamheid van verbeterprojecten te vergroten en complexe problemen snel en accuraat op te lossen. Onze efficiënte en doelgerichte aanpak kan worden gebruikt om kosten te verlagen en uw resultaat te verbeteren.

Het beter doen
Het sneller doen
Het efficiënter doen

Hoe we het doen

KT Kernprocessen
Situatie Beoordeling

Situatiebeoordeling is een analytische benadering om de complexe problemen waarmee wij worden geconfronteerd, op te splitsen en te begrijpen. Het stelt ons in staat orde op zaken te stellen waar onzekerheid heerst, prioriteiten te stellen en te besluiten wanneer en hoe wij acties ondernemen die goede resultaten opleveren.

Probleemanalyse is een kader voor oorzaak-en-gevolg denken. Het stelt ons in staat om van het observeren van het effect van een probleem over te gaan naar het begrijpen van de oorzaak, zodat we passende maatregelen kunnen nemen om het probleem te corrigeren en onnodige, vaak kostbare, reparaties te vermijden.

Besluitvormingsanalyse beantwoord de vraag: Welke weg moeten we bewandelen? Wanneer een keuze moet worden gemaakt, biedt besluitvormingsanalyse een proces voor het analyseren van alternatieven om te beslissen over de meest waarschijnlijke manier van handelen om een bepaald doel te bereiken.

De Analyse Potentiële Problemen helpt ons na te denken over wat ons in een bepaalde situatie te wachten staat. Het helpt ons de toekomst vorm te geven door problemen te voorkomen of acties te plannen die de impact ervan zullen verminderen.

De Analyse Potentiële Kansen helpt, net als de Analyse Potentiële Problemen, de toekomst vorm te geven, dit keer door vooruit te kijken om de mogelijkheid te bevorderen dat kansen zich voordoen, zodat er ten volle van kan worden geprofiteerd.

Hoe we het integreren

Alomvattende systeemverbetering

Doeltreffende praktijken moeten worden ondersteund door doeltreffende processen en workflowinstrumenten voor documentatie

Aanpassen aan nieuw gedrag moet flexibel zijn om snel, iteratief leren te ondersteunen en de tijd tot resultaten te verkorten via integratie met technologie.

Geïntegreerde tools, processen en een gemeenschappelijke taal creëren een naadloze informatiestroom; het genereren van kennis en effectieve feedbackcircuits zorgen voor voortdurende prestatieverbetering.

Lagen van integratie en afstemming voor maximale ROI

Klaar om uw bedrijf te transformeren?

Neem contact met ons op voor gratis deskundig advies!

Onze experts staan altijd klaar om te helpen

Alle regio's
 • Noord-Amerika
 • Europa
 • Azië
 • Japan

Raad van Bestuur

Onze raad van bestuur bestaat uit een groep diverse en ervaren personen die Kepner-Tregoe steunen bij de voortdurende toepassing van KT kritische denkmethoden en basisovertuigingen als een bloeiende en innovatieve organisatie die zich bezighoudt met het aangaan van de uitdagingen van een wereldwijde markt.

Chairman Since 2011, Director Since 2009
Director Since 2011
Director Since 2021
Chief Executive Officer, Director Since 2007
Regional Managing Director - APAC, Director Since 2021
Chief Operating Officer, Bestuurder Sinds 2021

Ons leiderschapsteam

Ons doel is het maximaliseren van customer intimacy en sterke, op vertrouwen gebaseerde relaties door gebruik te maken van wereldwijd bewezen oplossingen en tegelijkertijd de verschillen te waarderen die door onze collega's en klanten over de hele wereld worden geboden.

De samenstelling van ons leiderschapsteam weerspiegelt de uiteenlopende expertise en het mondiale karakter van onze activiteiten.

Chief Executive Officer, Director Since 2007
Vice President of Finance
Regional Managing Director - APAC, Director Since 2021
Regionaal Directeur, Europa
Director of Organizational Talent & Leadership Development
Chief Operating Officer, Bestuurder Sinds 2021
Vice President of Global Growth, Client Services & Marketing
General Manager, North America
Uitvoerend vicepresident - Succesvolle klanten

Onze Experts

Wij zijn probleemoplossende experts, een wereldwijd en gevarieerd team dat van een uitdaging houdt. Wij brengen praktische ervaring mee naar elke opdracht en streven naar het creëren van maximale waarde.

Samen met onze klanten verdiepen we ons in hun operationele omgeving en werken we nauw samen. Wij helpen klanten de juiste vragen te stellen en te beantwoorden, en wij fungeren als vertrouwde adviseurs, trainers, coaches en facilitators.

Noord-Amerika
Hoofd bedrijfsontwikkeling Noord-Amerika
Business Solutions Senior Consultant
Business Solutions Consultant
Head of Sales, North America
Business Solutions Senior Consultant
Business Solutions Consultant
Hoofd van KT Digital
Director of Innovation
Client Relationship Manager
Client Relationship Manager
Senior Associate Consultant
Business Development Associate
Business Solutions Consultant
Europa
Senior Consultant
Senior Consultant
Senior Consultant
Senior Consultant
Hoofd levering, Europa
Azië
Business Solutions Senior Consultant
Business Solutions Senior Consultant
Business Solutions Senior Consultant
Senior Associate Consultant
Business Solutions Consultant
Japan
Business Solutions Consultant
Business Solutions Consultant
Sales Consultant
Sales Consultant

De gouden standaard in probleemoplossing

Al meer dan zestig jaar heeft Kepner-Tregoe bedrijven in staat gesteld miljoenen problemen op te lossen, betere beslissingen te nemen en risico's te beheersen. Wij hebben de KT-methodologie in productieprocessen geïntegreerd, IT-dienstverlening getransformeerd en de ontwikkeling van HR-capaciteiten gericht op duurzame verandering door vaardigheden voor kritisch denken te ontwikkelen. Miljoenen mensen danken het gebruik van KT rationele processen voor de vooruitgang van hun carrière en duizenden bedrijven gebruiken deze analytische processen voor het besparen van miljoenen dollars.

De oorsprong van KT dateert van NASA's maanprogramma

Al vroeg vond KT een plaats in de ruimtevaart. Toen NASA-ingenieurs hoorden: "Houston, we hebben een probleem", gebruikten ze de kritische denkvaardigheden van KT om de Apollo 13 thuis te brengen. Hoewel niet elke oplossing filmwaardig is, is een opwindend aspect van wat we doen de ROI. Krachtig en duurzaam, onze processen leveren resultaten op... in tijd- en kostenbesparingen, slimmer gebruik van middelen, minder fouten, ononderbroken operaties, en hogere winst.

Tijdlijn
1958

Ben Tregoe en Chuck Kepner beginnen de KT-samenwerking in Ben Tregoe's garage in Pacific Palisades, Californië. Kepner-Tregoe richtte zich als eerste op de kritieke behoefte aan training in probleemoplossing en besluitvorming en werd opgericht om anderen te helpen de processen te leren die zij hadden ontwikkeld.

1962

Kepner-Tregoe verhuist zijn hoofdkantoor naar Princeton, NJ en breidt vervolgens uit naar een modern hoofdkantoor in 1967.

1963

Kepner-Tregoe richt het Leader Development Institute (LDI) op, de eerste organisatie die het "train-de-trainer" concept introduceert. Medewerkers van de klant die het rigoureuze LDI-programma voltooiden, werden gecertificeerd om les te geven in KT Problem Solving en Decision Making en om programma's te leiden die het gebruik van het Rationele Proces binnen hun organisaties aanmoedigden.

1965

The Rational Manager, (McGraw Hill) door de oprichters Kepner en Tregoe wordt gepubliceerd en wordt een bestseller en een business klassieker. The New Rational Manager is in vele talen vertaald en wordt nog steeds over de hele wereld gelezen.

1966

Kepner-Tregoe heeft de basisovertuigingen van het bedrijf schriftelijk vastgelegd. Dit zijn de principes en ideeën die zijn voortgekomen uit de oorspronkelijke beslissing van de oprichters om een organisatie op te richten die anderen helpt te leren. Deze zijn nog steeds de leidraad voor de manier waarop KT zaken doet.

 

Oprichting van Kepner-Tregoe Deutschland LLC in Duitsland en Kepner-Tregoe Ltd. in het VK.

1967

KT verhuist naar een prachtige bosrijke locatie aan Research Road. Het moderne gebouw blijft een klassiek voorbeeld van het moderne ontwerp uit de jaren 1960 met flexibele binnenruimten en grote ramen die het uitzicht op het bos omlijsten.

Wereldwijd gaan
1970
Australazië
1973
Japan
1981
Zuidoost-Azië
1980

Top Management Strategie door Ben Tregoe en John Zimmerman wordt gepubliceerd. KT formaliseert het aanbod van strategie consulting diensten.

1981

De Nieuwe Rationele Manager wordt gepubliceerd, een bijgewerkte versie van de oorspronkelijke business klassieker.

 

Kepner-Tregoe Southeast Asia, Ltd opgericht

1984

Kepner-Tregoe, S.A. met Zwitserland, België en Luxemburg wordt opgericht.

1985

In antwoord op de vraag van de klant, is KT Project Management ontwikkeld om een rationele procesbenadering te brengen in projectwerk.

1986

Kepner-Tregoe (Maleisië) Sdn. Bhd. wordt opgericht in Kuala Lumpur.

1987

Financiële dienstverlener USF&G koopt KT.

1988

Kepner-Tregoe Thailand, LLC opgericht.

1989

Vision in Action: How to Integrate your Company's Strategic Goals into Day-to-Day Management Decisions, door Ben Tregoe, John Zimmerman, et al is gepubliceerd.

1991

Ben Tregoe is gekozen in de HRD Hall of Fame.

1993

Ben Tregoe treedt terug als voorzitter van KT en richt het Tregoe Education Forum op, nu bekend als TregoED, een non-profit organisatie die zich inzet om KT Problem Solving and Decision Making naar kinderen in Amerikaanse scholen te brengen. Hij blijft een actieve rol spelen in de Raad van Bestuur van KT tot aan zijn dood in 2005.

1996

Een groep die hoofdzakelijk uit KT-werknemers bestaat, neemt het bedrijf van USF&G over.

KT is ook vandaag nog een bedrijf in handen van werknemers.

1999

KT lanceert Project Logic® software om een rationeel proceskader te bieden voor Microsoft® Project.

2000

KT lanceert eThink® software om het gebruik van KT Probleemanalyse, Besluitanalyse, Situatiebeoordeling, en Potentiële Probleem/Opportuniteitsanalyse te verbeteren en te ondersteunen.

Kepner-Tregoe Nederland, LLC wordt opgericht.

2002

KT publiceert een reeks boeken die goed worden ontvangen door het bedrijfsleven en de academische wereld. Deze omvatten: How Organizations Work (2002) door Alan P. Brache; The Art and Discipline of Strategic Leadership (2003) door Mike Freedman; The Rational Project Manager (2005) door Andrew Longman en Jim Mullins; en Implementation: How to Transform Strategic Initiatives into Blockbuster Results (2006) door Alan P. Brache en Sam Bodley-Scott.

2005

Ben Tregoe is overleden op 20 april 2005. NY Times overlijdensbericht.

2009

Portfolio Manager, een cloudgebaseerde projectmanagementtoepassing die organisaties in realtime toegang geeft tot het monitoren van belangrijke projecten in verschillende bedrijfsafdelingen, tijdzones en regio's, is ontwikkeld en gelanceerd door Kepner-Tregoe.

2012

KT introduceert nieuwe aanpak voor het opbouwen van concurrentievoordeel, The Thinking Organization, mogelijk gemaakt door KT Clear Thinking.

2013

Kepner-Tregoe lanceerde een upgrade van zijn basisvaardighedenworkshop, Problem Solving and Decision Making. KT lanceerde ook haar eerste app voor iPad en Android tablets ter ondersteuning van KT Clear Thinking processen bij het oplossen van problemen, het nemen van beslissingen en het uitvoeren van plannen. MyKT en de eerste Learning Library zijn gelanceerd ter ondersteuning van gecertificeerde Program Leaders en Coaches.

2015

Er wordt aanzienlijke vooruitgang geboekt in de producten en consultancydiensten van KT op het gebied van ITSM Problem en Incident Management. KT's Problem Management plug-in is opgenomen in het ServiceNow platform.

2016

KT introduceert virtuele trainingsopties om cursisten in staat te stellen overal ter wereld deel te nemen. Kepner-Tregoe begint met de ontwikkeling van webgebaseerde apps met SofTools om gebruik te maken van IoT-technologie en gegevensvooruitgang voor toegang tot en weergave van operationele gegevens.

Charles Kepner is overleden op 26 maart 2016.

KT introduceert zijn tweede app (KT voor Incident Management) voor het ServiceNow Platform.

 

 

 

2017

KT lanceert een simulatiemodel voor probleemoplossing om klanten te helpen de kloof tussen het klaslokaal en de echte wereld te overbruggen en sneller tot resultaten te komen.

2018

Kepner-Tregoe lanceert een gebruiksvriendelijke set van Apps om vaardigheidsontwikkeling in te bedden in klantorganisaties.

KT lanceert een nieuwe reeks eLearning-modules voor kernprocessen (SAPADAPPA) en een Problem Solving Basics-module.

2019

KT lanceert KT Frontline - een op simulatie en ervaringsleren gebaseerde opleidingsoplossing, speciaal afgestemd op werknemers op de werkvloer en in de frontlinie.

KT lanceert 'KT LiveOnline,' met modulaire levering van single-process workshops.

2020

KT introduceert haar derde app (Advanced Case Management) voor het ServiceNow platform.

KT begint met het aanbieden van al haar trainingsoplossingen als een virtuele instructeur-geleide optie, gebruikmakend van onze lange ervaring in virtuele levering ondersteund door eLearning om klanten snel te helpen bij het aanpakken van pandemische reizen en sociale afstandsvraagstukken.

2021

KT licenseert Australië en Nieuw Zeeland aan Bluefield Asset Management Co.

KT vernieuwt haar merk en introduceert een nieuwe slogan, Uitdagingen. Kansen. Resultaten.

KT lanceert het Problem Solving Learning Path - dat state-of-the-art eLearning combineert met de impact van coaching.

KT/Microsoft winnen brons in Brandon Hall Award voor uitmuntendheid in leren.

Onze zaken vandaag
19
Locaties wereldwijd
60+
Jaren praktijk
1000000+
Van opgeleide mensen

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!