Oplossing van het probleem

Problemen kunnen niet langer in een vacuüm worden opgelost

Succes wordt bepaald door de snelheid en het vermogen van een organisatie om consequent haar meest urgente problemen op te lossen. Dit gebeurt op elk niveau van de organisatie, van de werkvloer tot de directiekamer. Er zijn nieuwe vaardigheden nodig voor een moderne beroepsbevolking om om te gaan met deze wereld die altijd aan staat en altijd verbonden is, aangezien individuen steeds meer taken in coördinatie met anderen uitvoeren.

Bedrijven die inzien dat gedeelde kaders voor het effectief oplossen van problemen fundamenteel zijn voor succes, zijn de bedrijven die winnen op de markt.

Wat Diagnostiek is

Onderneem nu zinvolle actie

 • Eerste dingen eerst

  Het vermogen om te onderscheiden wat moet worden gedaan van wat kan worden gedaan, is de nieuwe superkracht. Weten hoe je actie moet plannen is van cruciaal belang om de juiste actie te ondernemen. Met een betere focus neemt het momentum toe.

 • Problemen oplossen, niet symptomen verzachten

  In plaats van te accepteren en te leven met steeds terugkerende problemen, voegt het oplossen van problemen permanent waarde toe, bouwt het klanttevredenheid op en bevordert het groei.

 • De best afgewogen keuze maken

  Duidelijk zijn over waar te gaan is een versneller voor hoge prestaties. Decision-drag (de tijd die nodig is om beslissingen te nemen), en execution-lag (de snelheid waarmee beslissingen worden uitgevoerd), spreken boekdelen over hoe duidelijk de organisatie is over haar geprioriteerde behoeften en wensen. Duidelijkheid helpt een organisatie in beweging te komen.

 • Realiseren van de beoogde waarde

  Kijken voordat je springt is niet alleen een goed advies om een ramp te voorkomen, het verduidelijkt en garandeert ook de waarde van elke actie. Wanneer je potentiële uitkomsten herkent en beheerst voordat je handelt, creëer je een opening die leidt naar het meest positieve resultaat.

De uitdagingen van het oplossen van problemen in ondernemingen

Lorem ipsum dolor sit

Leiders in een organisatie zijn de bron bij uitstek als het gaat om het nemen van beslissingen, het oplossen van problemen en het ontwikkelen van de beste strategie om vooruit te komen. Goede leiders bevorderen analytisch denken in hun organisatie. Een bedrijfsbrede, gemeenschappelijke taal en aanpak voor het oplossen van problemen maakt efficiënt gebruik van gegevens, biedt kwalitatief hoogstaande oplossingen en moedigt samenwerking tussen verschillende functies aan.

 

KT is de ideale partner om u te begeleiden op uw weg naar performance excellence.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!