Kwaliteitsverbetering

Tevreden klanten

Kwaliteitsverbeteringen kunnen een verreikende waarde opleveren voor een organisatie wanneer ze belangrijke meetwaarden in de juiste richting sturen, bijvoorbeeld door kosten te verlagen, de klantentevredenheid te verhogen of de betrokkenheid van werknemers te verbeteren. In gereglementeerde industrieën kunnen kwaliteitsverbeteringen vereist zijn om te voldoen aan gereglementeerde normen door het verbeteren van onderzoeken, corrigerende/preventieve maatregelen en rapportage.

In organisaties voor IT-ondersteuning en servicebeheer wordt kwaliteit nagestreefd door manieren te vinden om problemen sneller en beter op te lossen. Fabrikanten verbeteren de kwaliteit door afwijkingen te elimineren, herbewerking en afval te verminderen, en de doorvoer te verbeteren. Uiteindelijk verhoogt kwaliteitsverbetering de klantentevredenheid en wordt dit het best bereikt door proactief te werken om te voorkomen dat problemen zich ooit voordoen.

Wat Diagnostiek is

Analytische denkvaardigheden vormen een basis voor kwaliteitsverbetering

  • In een wereld overspoeld met gegevens, zijn complexe probleemoplossende vaardigheden essentieel

    Digitalisering heeft organisaties geholpen om kwaliteitsproblemen te controleren en te voorkomen. Maar onvermijdelijk doen zich toch problemen voor. Het vermogen om gegevens te gebruiken om complexe problemen op te lossen is essentieel voor elk kwaliteitsinitiatief.

  • Succesvolle kwaliteitsinitiatieven nemen geen genoegen met reactieve verbeteringen

    Om de kwaliteit te verbeteren moet niet alleen snel en accuraat worden gereageerd op kwaliteitsproblemen, maar moet ook worden overgestapt van reparatie naar voortdurende verbetering en van het oplossen van problemen naar het ontwerpen om problemen te voorkomen.

  • Kwaliteit is ieders doel

    Prioriteit geven aan kwaliteit vereist dat kwaliteit uit de eigen afdeling wordt gehaald en in de hele organisatie wordt geïntegreerd: kwaliteit wordt bevorderd door de inspanningen van mensen op het gebied van probleemoplossing, planning en risicobeheersing aan te moedigen en te ondersteunen.

Kwaliteit is nauw verbonden met uw reputatie en bedrijfsresultaten

Lorem ipsum dolor sit

Falende kwaliteit kan een verwoestend effect hebben op een organisatie. Door robuuste kwaliteitsnormen op te stellen en geavanceerde probleemoplossende vaardigheden te verankeren in de manier waarop het werk wordt gedaan, kunnen organisaties de kwaliteit verbeteren en streven ze naar voortdurende verbetering. Dit vertaalt zich in kostenbesparingen, versterkte relaties met leveranciers en regelgevende instanties, en een grotere klanttevredenheid.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!