Kwaliteitsverbetering

Tevreden klanten

Kwaliteitsverbeteringen kunnen een verreikende waarde opleveren voor een organisatie, bijvoorbeeld door kosten te verlagen, de klantentevredenheid te verhogen of de betrokkenheid van werknemers te verbeteren. In gereglementeerde industrieën kunnen kwaliteitsverbeteringen vereist zijn om te voldoen aan gereglementeerde normen door middel van verbeterde onderzoeken, corrigerende/preventieve maatregelen en rapportage.

In organisaties voor IT-ondersteuning en servicebeheer wordt kwaliteit nagestreefd door manieren te vinden om problemen sneller en beter op te lossen. Fabrikanten verbeteren de kwaliteit door afwijkingen te elimineren, herbewerking en afval te verminderen, en de doorvoer te verbeteren. Uiteindelijk verhoogt kwaliteitsverbetering de klantentevredenheid en wordt dit het best bereikt door proactief te werken om te voorkomen dat problemen zich ooit voordoen.

Wat Diagnostiek is

Analytische denkvaardigheden vormen een basis voor kwaliteitsverbetering

  • In een wereld die overspoeld wordt met gegevens, zijn complexe probleemoplossende vaardigheden essentieel

    Digitalisering heeft organisaties geholpen om kwaliteitsproblemen te controleren en te voorkomen. Maar onvermijdelijk doen zich toch problemen voor. Het vermogen om gegevens te gebruiken om complexe problemen op te lossen is essentieel voor elk kwaliteitsinitiatief.

  • Succesvolle kwaliteitsinitiatieven nemen geen genoegen met reactieve verbeteringen

    Om de kwaliteit te verbeteren moet niet alleen snel en accuraat worden gereageerd op kwaliteitsproblemen, maar moet ook worden overgestapt van reparatie naar continu verbeteren en van het oplossen van problemen naar preventie van problemen.

  • Kwaliteit is ieders doel

    Prioriteit geven aan kwaliteit vereist dat kwaliteit uit de eigen afdeling wordt gehaald en in de hele organisatie wordt geïntegreerd: kwaliteit wordt bevorderd door de inspanningen van mensen op het gebied van probleemoplossing, planning en risicobeheersing aan te moedigen en te ondersteunen.

Kwaliteit is nauw verbonden met jullie reputatie en bedrijfsresultaten

Lorem ipsum dolor sit

Falende kwaliteit kan een verwoestend effect hebben op een organisatie. Door robuuste kwaliteitsnormen op te stellen en geavanceerde probleemoplossende vaardigheden te verankeren in de manier waarop het werk wordt gedaan, kunnen organisaties de kwaliteit verbeteren en streven ze naar continu verbeteren. Dit vertaalt zich in kostenbesparingen, versterkte relaties met leveranciers en regelgevende instanties, en een grotere klanttevredenheid.

Succesverhalen

Uitdaging

Tijdens de ontwikkeling van een nieuw semiconductor proces bij Tokyo Electron, begon het proces een slechte herhaalbaarheid van de dikte te vertonen. Dit werd toegeschreven aan variaties tussen de werktuigen en aangepakt door het proces bij te stellen. Achttien maanden na de installatie was het gereedschap nog steeds onbetrouwbaar.

2

maanden om een 18 maanden oud probleem op te lossen

Resultaten

Met behulp van het rationele proces van KT werd een 18 maanden oud probleem in twee maanden opgelost, werd het vertrouwen in het geavanceerde instrument hersteld en werd de relatie tussen TEL en de klant versterkt.

Uitdaging

De ingenieurs van COMAU benaderden de kwaliteitsuitdaging van de 'body-side framer' door zich voor te stellen wat de hoofdoorzaak zou kunnen zijn en vervolgens verschillende hypotheses te formuleren om een oplossing te vinden.

10

keer toename in MTBF

Resultaten

Na de aanpassingen aan het framer aan de carrosseriezijde is de MTBF (Mean Time Between Failures) tijdens de daaropvolgende 5 maanden van prototypetests 10 keer zo hoog geworden. Bovendien heeft de leverancier van de Y-as een nieuwe versie van zijn vorige standaard Y-asonderdeel ontworpen en is hij begonnen met de productie ervan.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!