De weg naar operationele uitmuntendheid, deel IV: een OE-cultuur aanmoedigen en in stand houden

We begonnen deze blogreeks met te beschrijven hoe het bereiken van Operationele Uitmuntendheid inhoudt dat men eerst sterke capaciteiten ontwikkelt in Strategie en Leiderschap, en legden uit hoe deze elementen zich richten op "de juiste dingen doen". Daarna behandelden we Uitvoering, of "de dingen goed doen". Nu in het laatste deel van deze blog serie zullen we ons concentreren op hoe de focus en de inspanningen van de eerste delen van OE - de strategie, het leiderschap en de uitvoering - te behouden om de organisatorische duurzaamheid van deze inspanningen te verzekeren.

Managementinitiatieven komen en gaan en schommelen in hun relatieve belang voor leiders. Eén kenmerk dat prominent is gebleven in het scala van activiteiten van de afgelopen halve eeuw is het thema van de prestatiemeting.

Maatregelen stellen een organisatie in staat de score bij te houden en de doeltreffendheid van strategieën en plannen te controleren. Zij vormen - of zouden dat moeten vormen - de basis voor de OE-besluitvorming van het management. Tenzij dit rigoureus en doordacht gebeurt, kan de invoering van metingen en maatstaven ongewenst gedrag in de hand werken en cynische reacties bij het personeel teweegbrengen.

Het oude adagium, "wat gemeten wordt, wordt gedaan", is niet altijd waar. Wat wel waar is, is dat als een maatregel belangrijk genoeg is, hij zal worden beheerd. Elke dag worden duizenden manuren besteed om gerapporteerde maatregelen aanvaardbaar te maken voor groepen en stuurgroepen. Werknemers zijn zich bewust van deze activiteiten en kunnen zich zeer wel gedemotiveerd voelen door het creatieve boekhouden dat vaak gepaard gaat met nieuwe programma-initiatieven.

Het onophoudelijke streven naar de kosten/baten-verhouding - waarbij de energie van OE-activiteiten teniet wordt gedaan door het tijdrovende verzamelen, documenteren en rapporteren van "besparingen" - komt vaak nooit tot uiting in de winst-en-verliesrekening als gevolg van een gebrekkig meetontwerp.

In de afgelopen vijf jaar hebben we talrijke voorbeelden gezien waar metrieken en metingen een negatieve impact hebben gehad op het streven naar Operationele Uitmuntendheid. Dit blijkt uit situaties waarin organisaties hebben gekozen voor wat gemakkelijk te meten is in plaats van wat echt belangrijk is: het nastreven van specifieke metrieken ten koste van andere die misschien belangrijker zijn.

Hoewel het geen directe bron van concurrentievoordeel is waarop de OE-activiteit zich moet richten, is het ontwerp en de invoering van een optimaal doelstellingen- en meetsysteem van cruciaal belang voor het succes en de duurzaamheid van een OE-cultuur.

Deel III:  De weg naar operationele uitmuntendheid - Deel III

Blog afbeelding 1
De weg naar operationele uitmuntendheid Deel II: Uitvoering
Blog afbeelding 1
De weg naar operationele uitmuntendheid, deel III: High Performance Cultuur en Focus
Blog afbeelding 1
De weg naar operationele uitmuntendheid: Deel I
Blog afbeelding 1
Frontlijn Werkers: De helden van operationele uitmuntendheid

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!