Proactief problemen oplossen en non-events creëren

Proactieve probleemoplossing draait om het identificeren van problemen en het oplossen ervan voordat de gevolgen door het bedrijf worden gevoeld. Wat is de impact van een gebeurtenis die nooit plaatsvindt? Die is er niet. Hoewel niet alle problemen volledig kunnen worden vermeden, zijn er vaak vroege waarschuwingssignalen die erop wijzen dat zich een probleem aan het ontwikkelen is. Deze 'rooksignalen' zijn alleen van waarde voor u als u weet waar u op moet letten en preventieve actie kunt ondernemen om een vuurstorm te voorkomen.

Probleembeheer is een proces en de sleutel tot proactieve probleemoplossing is inzicht in elke stap van het proces - wat de signalen u vertellen en wat u met de informatie moet doen.

Monitoring en Instrumentatie

Bij de eerste stap in de levenscyclus van probleembeheer gaat het erom te anticiperen op tekenen van problemen. Dit vereist de juiste monitors, sensoren en collectoren om gegevens te genereren over hoe activiteiten en processen presteren. U moet zowel afzonderlijke componenten als volledige workflows monitoren om ervoor te zorgen dat u niets over het hoofd ziet. Monitoren kunnen u helpen bij het identificeren van zaken als snelheid, nauwkeurigheid, verspilling en werkomgevingkenmerken die uw proces beschrijven. Ze kunnen ook zaken meten als volume, snelheid en kwaliteitskenmerken van uw productie-outputs en bedrijfsprocesresultaten.

Proactief problemen oplossen begint met het genereren van de juiste set gegevens over uw processen en systemen om u zo vroeg mogelijk te waarschuwen. Veel organisaties kijken naar nieuwe technologieën zoals IoT-apparaten, ingebedde sensoren in productiesystemen en gestandaardiseerde telemetriemogelijkheden in hun IT-systemen om extra real-time inzichten in hun activiteiten te bieden.

Monitoringgegevens omzetten in waarschuwingen

Het is geweldig dat u monitoren en instrumentatie hebt die gegevens verzamelen, maar om problemen te identificeren, moet u de signaalgegevens filteren en ordenen om u te helpen uitzoeken wat 'normaal' is tegenover gegevens die aangeven dat er een probleem is. Dit is waar procesbeheersing en probleemoplossende methodologieën om de hoek komen kijken. Deze methoden kunnen u helpen te bepalen wanneer iets buiten het verwachte tolerantiebereik valt, potentiële incidenten en uitval te analyseren voordat het een crisissituatie wordt en patronen te identificeren die erop wijzen dat iets in uw proces nader moet worden onderzocht.

Diagnose

Hoe sneller u incidenten kunt scheiden van gebeurtenissen, hoe sneller u een diagnose kunt stellen en stappen kunt ondernemen om ze daadwerkelijk op te lossen. Effectieve probleemdiagnose komt uiteindelijk neer op mensen en hoe goed zij in staat zijn om "afwijkingen" van natuurlijke prestatievariatie te herkennen. Deze eerste stap in de beoordeling van de situatie wordt vaak over het hoofd gezien, maar is essentieel als men zinvolle actie wil ondernemen.

Er zijn 4 belangrijke onderdelen die uw werknemers zullen gebruiken bij het diagnosticeren van problemen:

  1. Gereedschap
  2. Kennis
  3. Vaardigheden
  4. Gegevens

Van deze componenten zijn kennis en vaardigheid typisch diegene die u onmiddellijk onder controle heeft. Voor een succesvolle proactieve probleemoplossing moet uw personeel in de eerste plaats in staat zijn de meest relevante gegevens te verzamelen, de oorzaak-gevolgrelaties en de "omgevingsomstandigheden" in beeld te brengen en van daaruit naar de onderliggende hoofdoorzaken te werken.

Besluitvorming

Zodra u de oorzaak van een probleem begrijpt, zijn er waarschijnlijk verschillende acties die u kunt ondernemen om het op te lossen. Elk alternatief zal waarschijnlijk zijn eigen risico's, kosten, baten en implicaties voor uw organisatie hebben, dus het maken van weloverwogen beslissingen is essentieel. Enkele van de factoren die uw besluitvormers in overweging moeten nemen zijn:

  • Kosten/baten van elk alternatief
  • Risico van en vertrouwen in de voorgestelde oplossing
  • Een evenwicht vinden tussen doeltreffendheid op korte en lange termijn
  • Volledige vs. gedeeltelijke beperking van de gevolgen voor het bedrijf
  • Negatieve gevolgen van niet-handelen

In situaties waarin problemen proactief worden opgelost, zullen besluitvormers vaak de gevolgen van het vermijden van de verwachte probleemgebeurtenis afwegen tegen de gevolgen van het verstoren van de activiteiten om de gebeurtenis te vermijden. In dat geval is risicobeheer essentieel om voorbereid te zijn op onbedoelde gevolgen en de impact daarvan.

Proactief optreden

Wat proactieve probleemoplossing zo'n krachtig instrument maakt voor bedrijven, is de mogelijkheid om acties te ondernemen VOORDAT het bedrijf zich realiseert dat een probleem zich voordoet (of zich opnieuw voordoet in een ander deel van het bedrijf). De proactieve actie kan vele vormen aannemen, van preventief onderhoud, tune-ups en optimalisatie van de activiteiten tot specifieke proceswijzigingen als gevolg van probleemanalyse. Goede hygiënepraktijken, patching, gegevensbeheer en frequente gezondheidscontroles kunnen voorkomen dat problemen zich überhaupt voordoen. Door tijdig fixes toe te passen, kan de impact van problemen die zich al hebben voorgedaan, worden beperkt.

Door aandacht te besteden aan de signalen uit uw omgeving, ze snel te diagnosticeren en op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen, kunt u proactieve maatregelen nemen om potentiële problemen te voorkomen.

Blog afbeelding 1
Proactief problemen oplossen en non-events creëren
Blog afbeelding 1
Het in kaart brengen van de weg naar proactief probleembeheer in ondersteunende organisaties
Blog afbeelding 1
Ja, we hebben brandweermannen nodig, maar brandpreventers zijn beter
Blog afbeelding 1
Brandbestrijding of leiderschap: Hoe brengt u uw dagen door?

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!