Brandbestrijding of leiderschap: Hoe brengt u uw dagen door?

"De wereld die wij hebben geschapen is een product van ons denken; hij kan niet worden veranderd zonder ons denken te veranderen."

-Albert Einstein.

Toen een aardbeving de stroom naar de kerncentrale van Fukushima onderbrak, werden de dieselgeneratoren snel ingeschakeld, waardoor een ramp werd afgewend - totdat de tsunami de generatoren onder water zette. De tragische kwetsbaarheid van de centrale kan worden teruggevoerd op een paar slechte beslissingen over de locatie en de waterdichtheid. Hoewel slordig denken en slechte besluitvorming zelden zulke desastreuze gevolgen hebben, is het verontrustend duidelijk in veel organisaties.

Bij Kepner-Tregoe horen we vaak zeggen: "We hebben geen tijd om zaken op een goede, gestructureerde manier aan te pakken." Voor degenen die te maken hebben met achterstallig werk, ambitieuze deadlines en de wens om alles up-and-running te houden, is snelheid essentieel. Maar wanneer problemen slechts gedeeltelijk of oppervlakkig worden aangepakt, komen problemen terug en ontstaan nieuwe problemen, waardoor een neerwaartse spiraal ontstaat die steeds meer capaciteit opslokt en de organisatie in een wurggreep houdt.

Brandbestrijdingsgedrag is typisch het resultaat van de waargenomen druk van het management om problemen snel aan te pakken. Met meer problemen dan probleemoplossers kunnen aanpakken, overheerst een toestand van urgentie en probleemoplossing verwordt tot niet meer dan symptoombestrijding. Voordat het eerste probleem is opgelost, schreeuwt het volgende al om aandacht, waarbij leidinggevenden steeds meer betrokken raken bij het bestrijden van de branden.

Besteedt u te veel tijd aan brandjes blussen en te weinig aan plannen, managen en leiden? Om uit de neerwaartse spiraal van brandjes blussen te komen, heeft u helder denken nodig. Daarvoor zijn er drie randvoorwaarden: tijd, aandacht en structuur.

TIJD
De eerste prioriteit is om voldoende tijd uit te trekken voor de dingen die wel gedaan worden, zodat ze goed gedaan worden. Zoals men zegt, de duivel zit in de details.

ATTENTIE
De tweede voorwaarde is dat we meer bewuste aandacht besteden aan wat we doen. Ons bewustzijn heeft de belangrijke taak onze intuïtieve impulsen in te dammen en zo nodig te corrigeren. Alleen ons bewustzijn is in staat om te gaan met ambiguïteit, onzekerheid en twijfel, en om de kwaliteit van de beschikbare informatie kritisch te evalueren. De uitdaging is te voorkomen dat we op het "OK-plateau" belanden, waar mensen dat "goed genoeg"-gevoel krijgen en "door de knieën gaan".

STRUCTUUR
De derde voorwaarde is het aanbrengen van structuur in het denken. De strategie die we mensen zien volgen is vaak ad hoc en intuïtie-gedreven. Echte structuur en samenhang ontbreken in de manier waarop dingen worden aangepakt (het hoe), en de meeste aandacht gaat uit naar de inhoud (het wat). Het gaat er echter niet om wat je weet, maar wat je doet met wat je weet.

Met tijd, aandacht en structuur kan een cultuur van brandbestrijding worden getransformeerd en een helder denkende organisatie worden gecreëerd. Het vraagt om sterk leiderschap en de bereidheid om tegen de stroom in te zwemmen.

Blog afbeelding 1
Ja, we hebben brandweermannen nodig, maar brandpreventers zijn beter
Blog afbeelding 1
Proactief problemen oplossen en non-events creëren
Blog afbeelding 1
Het in kaart brengen van de weg naar proactief probleembeheer in ondersteunende organisaties
Blog afbeelding 1
Probleembeheer. Wanneer moet ik beginnen?

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!