Operations Excellence: Wanneer is continue verbetering niet goed genoeg?

Door Kevin Duffy

VP Kepner-Tregoe

Six Sigma, Lean en andere Continuous Improvement (CI) programma's zijn tegenwoordig in elke productie-organisatie te vinden. Bij het nastreven van incrementele prestatieverbeteringen en het elimineren van verspilling, houdt CI organisaties gefocust op het pad naar operationele uitmuntendheid. Toch kunnen veel programma's niet aan de verwachtingen voldoen en zelfs de beste Continuous Improvement programma's hebben beperkingen.

Er zijn een aantal specifieke situaties waarin de stapsgewijze CI-aanpak niet optimaal is. Er is een gerichter programma nodig dat de middelen concentreert op een snelle, substantiële verandering:

De economie: Plotselinge en ernstige economische neergang, die onmiddellijke operationele veranderingen vereist

Plotseling succes: De marktvraag neemt toe, waardoor de verwerkingscapaciteit onmiddellijk moet worden verhoogd

Vercommercialisering: Toenemende commoditisering van producten, waardoor kostenverlagingen nodig zijn om concurrerend te blijven

De concurrentie: Toenemende concurrentie, waardoor producten van hogere kwaliteit nodig zijn om een concurrentievoordeel te behouden.

Strategie verandering: Organisatorisch "zelf veroorzaakte" strategische gebeurtenissen (bv. fusies en overnames, ambitieuze doelstellingen die voortvloeien uit strategische imperatieven, herformulering van de strategie, enz.

Dringend: Interne wens om kwantumwijzigingen aan te brengen in de mogelijkheden van de fabricage (bv. het management dringt erop aan de kosten met "x" procent te verlagen, de opbrengst met "y" procent te verbeteren, enz.)

Om de uitdagingen van dergelijke gebeurtenissen met succes aan te gaan, is een procesgebaseerde aanpak nodig die helpt specifieke prestatiehiaten te identificeren en te overbruggen op een manier die garandeert dat de prestaties zullen worden volgehouden binnen een tijdschaal die beantwoordt aan de behoeften van de onderneming. Een meer gerichte aanpak kan een lopend CI-programma aanvullen door specifieke prestatiehiaten te analyseren om verbetermogelijkheden te vinden die in deze situaties vereist zijn. Zodra verbetermogelijkheden zijn geïdentificeerd, worden middelen ingezet om de verandering te bewerkstelligen en te bestendigen.

In plaats van te leunen op grote projecten voor de re-engineering van bedrijfsprocessen, IT/ERP-implementaties of ingrijpende cultuurveranderingen, vragen bepaalde situaties om gerichte acties, en als die goed worden uitgevoerd, leveren ze snel de nodige resultaten op.

Gerelateerd

Blog afbeelding 1
Voortdurende Verbetering en Vereenvoudiging
Blog afbeelding 1
Een mentaliteit van continue verbetering bereidt je voor op het onbekende

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!