Hoe kan kwaliteit als een geïntegreerde aanpak worden bevorderd?

Voor de miljoenen mensen die afhankelijk zijn van commerciële vliegreizen is de betrouwbaarheid van het vliegtuig iets waar de meesten niet over willen nadenken - we willen ervan uitgaan dat het er is.

Als luchtreizigers verwachten wij dat het streven naar kwaliteit diep geworteld is in de lucht- en ruimtevaartindustrie. Hoewel elke fabrikant hoge kwaliteitsnormen hanteert, is er behoefte aan nog hogere kwaliteits- en betrouwbaarheidsniveaus in de vaartuigen waarop wij vertrouwen om ons met hoge snelheid ver boven de aarde te vervoeren.

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat onderdelen van het in NL gevestigde Fokker Aerostructures in vliegtuigen van alle grote fabrikanten zitten, inclusief de commerciële vliegtuigen die door Airbus en Boeing worden gebouwd. Hoe Fokker de kwaliteit aanjaagt is het onderwerp van een tweedelig artikel dat beschrijft hoe Fokker zich heeft voorgenomen slechte kwaliteit te elimineren en hoe de logica en procestaal van Kepner-Tregoe helpt om dit voor elkaar te krijgen.

Aldus Tom van Tol, Business Improvement Manager bij Fokker:

...kwaliteit is niet iets wat je doet; het is wie je bent, het is een levensstijl. De essentie is:

  • Van reactieve productkwaliteit naar proactieve proceskwaliteit.
  • Van reparatie naar continue verbetering.
  • Van ingenieurs die overhaaste conclusies trekken tot teams die voldoening vinden in het streven naar perfectie op basis van feiten.
  • Van het oplossen van productieproblemen tot het ontwerpen om problemen te voorkomen.
  • Van de kwaliteitsafdeling tot heel Fokker.

Terwijl van Tol de details verschaft van hoe dit streven naar kwaliteit werd bedacht en geïmplementeerd, beschrijft Kepner-Tregoe consultant Gijs Verrest hoe KT de afgelopen vier jaar probleemoplossingstraining en -ondersteuning heeft geboden om een proactieve benadering van probleemoplossing en een cultuurverandering te verankeren in de kern van het Fokker kwaliteitsinitiatief.

Ongeacht de bedrijfstak biedt Fokkers aanpak lessen in het managen van verandering, het verbeteren van teamwerk, het gebruiken van feiten om actie te stimuleren, en het opbouwen van betrokkenheid.

Blog afbeelding 1
Hoe kritisch denken leidt tot kwaliteitsoutput in organisaties
Blog afbeelding 1
Kwaliteit in het moderne bedrijfsleven: perceptie vs. prestatie
Blog afbeelding 1
Waarom slechte probleemoplossende vaardigheden uw bedrijf schaden
Blog afbeelding 1
Simulatie en spiergeheugen - een van de meest onderbenutte hulpmiddelen in het bedrijfsleven.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!