Vijf regels voor een succesvolle implementatie: Regel 5

Moed is wat nodig is om op te staan en te spreken. Moed is ook wat nodig is om te gaan zitten en te luisteren

Winston Churchill

Nooit rusten - Coach voor buitengewoon hoge prestaties

De externe omgeving is meedogenloos. Er zijn altijd nieuwe spelers op de markt, nieuwe voorschriften waaraan moet worden voldaan en een constante technologische vooruitgang die het voorstellingsvermogen van de meeste mensen te boven gaat. De mantra van voortdurende verbetering is al jaren bij ons, maar om de laatste puntjes op de i te zetten is toewijding en focus nodig. Ervoor zorgen dat er een onafhankelijk oog is; een kritische uitdagende waarnemer is essentieel voor voortdurende ontwikkeling.

Stel deze vragen

Zelfevaluatie Kwalificerende Antwoorden
17. Bestaan er mechanismen om de belangrijkste gedragingen die aan de vereiste successen ten grondslag liggen, te observeren? Zo ja, welke mechanismen zijn er, en hoe weet u dat ze er zijn?
18. Hebben de mensen de gelegenheid om na te denken over wat is waargenomen voordat zij tot actie overgaan? Zo ja, hoe manifesteert zich deze mogelijkheid tot reflectie?
19. Krijgen mensen de juiste coaching, zowel intern als extern? Is het op tijd, doelgericht en relevant? Zo ja, hoe tijdig, gericht en relevant zijn de coachingkansen?
20. Zijn er actieplannen opgesteld om gevolg te geven aan het coachingsadvies? Zo ja, hoe goed worden deze opgevolgd? Welk bewijs van voortdurende verbetering wordt gezocht?

 

Zie Regel # 4: Stem de verwachtingen op elkaar af en geef het goede voorbeeld

Conclusie: Vijf regels voor een geslaagde implementatie - Conclusie

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!