Ervaringstraining voldoet aan groeiende vraag naar probleemoplossende vaardigheden

Nu IT elk aspect van het bedrijfsleven binnendringt, vertrouwen HR- en Learning & Development-leiders op het ontwikkelen van kritisch denkvermogen om de problemen en kansen die IT op de werkplek met zich meebrengt beter aan te pakken.

In tegenstelling tot de meeste technische vaardigheden, zijn kritische denkvaardigheden, in het bijzonder probleemoplossing, blijvende capaciteiten die hun waarde in de loop van de tijd behouden. Wanneer een organisatie veranderingen ondergaat en nieuwe technologieën worden ingevoerd, ontstaan er uitdagingen door de algemene toename van complexiteit, nieuwe processen en onontgonnen mogelijkheden. Werknemers die een effectieve aanpak van probleemoplossing delen, kunnen problemen zowel zelfstandig als in teamverband aanpakken, wat in deze nieuwe, onderling verbonden wereld nog belangrijker is geworden.

Nu werknemers in veel organisaties overbelast zijn door de toenemende complexiteit van hun rollen, kunnen ervaringsgerichte trainingsprogramma's snel probleemoplossend vermogen opbouwen door leerlingen vanaf het begin te betrekken bij activiteiten die direct worden toegepast op relevante werkuitdagingen. Deze vroege toepassing van nieuwe vaardigheden versnelt de overgang van deze vaardigheden naar de werkplek.

Simulatie, gamification en andere technologieën voor ervaringsleren helpen leerlingen om vaardigheden toe te passen terwijl ze die leren. Nu millennials een steeds groter deel van de beroepsbevolking uitmaken, sluiten deze benaderingen aan bij een generatie die onmiddellijke informatie van en interactie met technologie verwacht. Simulatie en andere benaderingen zijn ook bevorderlijk voor een diversiteit aan lerenden van verschillende leeftijden, culturen, talen en geografieën die betrokkenheidsproblemen overwinnen door gebruik te maken van "real life" scenario's in een oefenomgeving met een laag risico.

De vraag naar bewijzen van de doeltreffendheid van opleidingen is versneld, van maanden tot weken of zelfs dagen. In de meeste bedrijven zijn er veel concurrerende initiatieven en organisatorische veranderingsprojecten aan de gang. Elke vaardigheidsverbetering die niet effectief blijkt te zijn en geen resultaten oplevert, zal waarschijnlijk onder de bus worden gegooid als we beginnen aan "the next big thing".

Leerlingen die gestructureerd probleemoplossend vermogen ontwikkelen in simulaties en andere technologieën, leren met anderen samen te werken terwijl ze oefenen met het oplossen van problemen. Een gezamenlijk probleemoplossingsproces op de werkplek verbetert het oplossen van problemen door teamwerk aan te moedigen. Als het misgaat en de spanning stijgt, leidt het probleemoplossingsproces de actie, en prevaleert het over tegenstrijdige meningen en onnodige acties.

Ervaringsgerichte training heeft de unieke mogelijkheid om de tijd weg van het werk te minimaliseren en tegelijkertijd de toepassing van nieuwe vaardigheden te optimaliseren. Om op een zinvolle manier te leren en te oefenen met het oplossen van problemen, kan de ervaringsgerichte aanpak lerenden blootstellen aan scenario's met meerdere informatiebronnen en scenario's met onvolledige en veranderende informatie naarmate mensen ermee interageren.

In tegenstelling tot traditionele casestudies bieden simulaties de lerenden consequenties voor hun feitelijk gedrag en introduceren zij nieuwe, wellicht tegenstrijdige informatie terwijl de lerenden door de omgeving werken. Het realiteitsgevoel neemt dramatisch toe.

Het gebruik van simulatietraining om effectieve methoden te oefenen voor het aanpakken van zakelijke problemen is gebruikt in omgevingen waar echte training erg duur of gevaarlijk zou zijn - denk aan piloten in de luchtvaart, commerciële scheepvaart of militaire training voor missies. Met de huidige veranderingen in de hightech werkomgeving is het vermogen om te anticiperen op problemen en deze effectief op te lossen een vereiste. Door ervaringsleren te koppelen aan gestructureerde methoden om problemen op te lossen, kunnen we de capaciteiten van onze werknemers op één lijn brengen met de groeiende behoefte aan betere probleemoplossingsvaardigheden bij onze op technologie gebaseerde beroepsbevolking.

Kepner-Tregoe heeft ervaringsleren ingebouwd in veel van zijn nieuwe workshops

Meer weten over transformerend leren door praktische ervaring

Over Kepner-Tregoe

Kepner-Tregoe is al meer dan 60 jaar marktleider op het gebied van probleemoplossings- en service-excellence-processen. De experts van KT hebben bedrijven geholpen hun niveau van incident- en probleemmanagement te verhogen door middel van tools, training en consulting. Dit heeft geleid tot zeer effectieve service-management teams die klaar staan om te reageren op de meest kritieke problemen van uw bedrijf.

Verwante Artikelen

Blog afbeelding 1
Simulatiegerichte training - de waarde van leren door te doen
Blog afbeelding 1
Simulatie in Operaties - waardevolle ervaring opdoen zonder het risico van live problemen

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!