Neem contact met ons op

Rio Tinto's Kennecott Utah Copperton Concentrator Plant

Manufacturing

Klant

Rio Tinto's Kennecott Utah Copper Company (KUCC) is de op één na grootste koperproducent in de Verenigde Staten en is momenteel goed voor 25% van alle koperleveringen in de VS. KUCC is gevestigd in de Salt Lake City Valley en is al 108 jaar in bedrijf. Zij hebben meer koper geproduceerd - 19 miljoen ton - dan enige andere mijn in de wereld. Elk jaar levert het erts dat in de concentratorfabriek wordt verwerkt 269.000 ton koper, 500.000 ounces goud, 4 miljoen ounces zilver en 28 miljoen ponden molybdeen op.

Uitdaging

Kennecott Utah Copper exploiteert de concentratiefabriek van de Bingham Canyon-mijn, een smelterij en een raffinaderij. Het erts uit deze mijn wordt geconcentreerd tot slurry, via pijpleidingen naar de smeltoven geleid en vervolgens naar de raffinaderij gezonden. Een efficiënte werking van de concentrator is van cruciaal belang om de bedrijfstijd van de smelterij in stand te houden. Elk jaar wordt de concentratorinstallatie in totaal 36 keer stilgelegd. Dit is nodig om kritieke apparatuur te onderhouden - essentiële reparaties en upgrades worden dan uitgevoerd.

Het probleem bij Bingham was dat de lange stilstandtijd een knelpunt veroorzaakte in het totale proces. Als het productieproces wordt onderbroken, wordt ook de verkoop van koper en andere aanverwante materialen stopgezet, wat neerkomt op een inkomstenderving van miljoenen dollars. KUCC heeft een sterke bedrijfscultuur die veel hooggeschoold en ervaren personeel voortbrengt dat gepassioneerd is over hun werk. Zelfs met opmerkelijke toewijding en hard werk, bleef het afsluitingsproces variaties vertonen in de opgegeven tijd, kosten en omvang. Met de wil om dit resultaat te verbeteren, nodigde KUCC Kepner-Tregoe (KT) uit om de situatie te beoordelen en met hun team samen te werken om het knelpunt te elimineren.

Oplossing

KT werkte samen met het Asset management team om een uitgebreide versie van KUCC's shutdown proces te identificeren, ontwikkelen en implementeren. Taak één was het produceren van een succesvolle onderhoudscyclus-shutdown en herstart van de concentrator plant. In nauwe samenwerking met het KUCC-team over de dagelijkse activiteiten van Shutdown management, werd de nadruk gelegd op definitie en planning. De belangrijkste processtappen omvatten het ontwikkelen van doelstellingen, sub-projecten met gedetailleerde werkverdelingen, beperkingen en nivellering van middelen, risicobeoordeling en implementatie. Procesontwerp en -implementatie omvatten het maken van een zichtbare proceskaart, het integreren van een nieuw shutdown-proces in bestaande KUCC-systemen en het beheren van alle contactmomenten met interne teams. Nauwe coördinatie met belanghebbenden zorgde ervoor dat rekening werd gehouden met de behoeften van de organisatie en dat de verwachtingen werden vastgesteld.

Na een succesvolle shutdown-cyclus was de volgende stap het ontwikkelen van KUCC-vaardigheden om succesvolle shutdowns in de toekomst te verzekeren. Dit werd bereikt door dagelijkse on-site coaching en mentoring van het shutdown team. KT's Leer en Doe toepassing werd gebruikt om teamleden te coachen bij het definiëren, plannen en implementeren van shutdowns. Deze toepassing bood een kader om vele cruciale aspecten van de shutdown te identificeren die bij eerdere planning aan het zicht waren onttrokken.

Met de nieuwe processen op orde en alle teams op één lijn, werden het eigenaarschap en de dagelijkse leiding overgedragen aan de Shutdown management coördinator. KT coachte het KUCC management om de nieuwe processen in te bedden in het DNA van de organisatie, waardoor de verbeteringen duurzaam werden. Teamleden leerden hoe zij onderzoek konden doen naar individuen en groepen, hoe zij de juiste gegevens konden verzamelen, hoe zij belemmeringen voor succes konden identificeren en wegnemen, en hoe zij continue verbeteringsoplossingen konden monitoren en implementeren.

Ten slotte werd, om de duurzaamheid te verzekeren, een audit van het stopzettingsproces uitgevoerd en een hiaatanalyse uitgevoerd. Op basis van de resultaten werden de teamleden gecoacht om zich te concentreren op gebieden waar mogelijkheden voor verbetering bestonden.

Resultaten

De samenwerking en implementatie wierpen vruchten af. Het stilleggingsproces leverde in het eerste uitvoeringsjaar een besparing op van meer dan $11 miljoen. De prestaties op tijd verbeterden met 60% en zijn op weg naar resultaten van wereldklasse. De sleutelprestatie-indicatoren (KPls) voor de shutdownprestaties verbeterden ten opzichte van alle voorgaande jaren. De teamprestaties (op schema, binnen de kosten) zijn met 60% verbeterd. De administratieve werklast tijdens shutdowns daalde met meer dan 50%, waardoor de teamleden zich konden concentreren op andere gebieden, zoals kostenverlaging of het genereren van meer inkomsten. De All Injury Frequency Rate (AIFR) is verbeterd, wat een sterke veiligheidscultuur bevordert, wat een kernwaarde van KUCC is.

De concentratorinstallatie is zodanig verbeterd dat zij niet langer het knelpunt in het proces vormt. Het vertrouwen van het team is toegenomen omdat de stress is verminderd. Er is een hernieuwd gevoel van vertrouwen bij KUCC nu ze hun bedrijf proactief beheren.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!