Slagvaardigheid in besluitvorming beschermt uw organisatie

Over elke beslissing hangt een zekere mate van onzekerheid, want alle beslissingen zullen ergens in de onzekere toekomst worden genomen. Goede besluitvorming is, net als het goed oplossen van problemen, sterk afhankelijk van ervaring en inschattingsvermogen. Wanneer we voor eenvoudige keuzes staan, stellen geheugen en ervaring ons in staat om in een fractie van een seconde een goede keuze te maken. Linksaf slaan, de deur dichtdoen, het toetje overslaan... kleine beslissingen spelen zich elke dag in ons leven af. Maar productieve, samenhangende actie - in tegenstelling tot eenvoudige reactie op het moment - hangt af van een gezonde basis voor keuze.

In organisaties wordt van de besluitvormers verwacht dat zij de juiste acties selecteren, bepalen hoe deze moeten worden uitgevoerd, en de verantwoordelijkheid nemen voor de succesvolle uitvoering ervan.

In organisaties wordt van de besluitvormers verwacht dat zij de juiste acties selecteren, bepalen hoe deze moeten worden uitgevoerd en de verantwoordelijkheid nemen voor de succesvolle uitvoering ervan. Maar al te vaak is er echter onzekerheid over hoe te handelen. Mensen komen tot de ontdekking dat zij het niet eens kunnen worden over waar of hoe te beginnen met het nemen van de beslissing, zij kunnen belangrijke informatie over het hoofd zien, fouten maken, of het nemen van beslissingen helemaal vermijden (wat eigenlijk een beslissing is om niets te doen met zijn eigen resultaten en gevolgen).
De besluitvorming is vaak niet zo goed als zij zou moeten zijn. Toch berust zelfs een snelle, reactieve besluitvorming op ten minste één van deze factoren:
  • Bepaling van het doel (met welk doel de keuze wordt gemaakt).
  • Afweging van de beschikbare opties (hoe kan het doel het best worden bereikt).
  • Beoordeling van de relatieve risico's van de beschikbare opties (welke actie is waarschijnlijk het veiligst of het productiefst).
Naarmate beslissingen complexer worden, er meer middelen mee gemoeid zijn of een groter effect hebben op de toekomst, is het zinvol ervoor te zorgen dat al deze factoren in aanmerking worden genomen voordat de definitieve keuze wordt gemaakt.
Binnen organisaties biedt een gemeenschappelijk besluitvormingsproces iedereen een leidraad voor de redenering die nodig is om de best afgewogen keuze te maken. Door rekening te houden met de drie basisfactoren die hierboven zijn beschreven, kan een goed besluitvormingsproces eenvoudige, dagelijkse beslissingen ondersteunen of worden opgeschaald om een breed scala van doelstellingen te overwegen en de inbreng van veel mensen te betrekken.
Besluitvorming is een vaardigheid in kritisch denken die met training en oefening kan worden verbeterd. Zoals alle vaardigheden in kritisch denken, is het algemeen toepasbaar en raakt het niet verouderd door veranderingen in technologie of bedrijfspraktijken. Binnen een organisatie verduidelijkt een gemeenschappelijk besluitvormingsproces hoe een goede beslissing wordt genomen en hoe zij moet worden uitgevoerd.
Onze ervaring bij KT is dat organisaties waarschijnlijk eerst een vast besluitvormingsproces eisen voor dure kapitaalinvesteringen. Maar de duidelijkheid en flexibiliteit van een gedeeld besluitvormingsproces maakt het al snel tot de de facto benadering in informele omgevingen en voor een breed scala aan belangrijke beslissingen voor alles van aanwerving, marketing en onderhoud tot strategie, financiën en productie.

Een schaalbaar, goed gestructureerd besluitvormingsproces vermindert echter op zijn minst de kans op fouten door elementaire logica toe te passen bij het beantwoorden van de vraag Welke actie moeten we ondernemen?

De kracht van het proces ligt in het vermogen om productief gebruik te maken van alle beschikbare informatie en oordelen. Het garandeert niet dat perfecte beslissingen zullen worden genomen. Gezien de menselijke feilbaarheid en de gebruikelijke ontoereikendheid van de beschikbare informatie, kunnen er altijd fouten worden gemaakt. Maar op zijn minst vermindert een schaalbaar, goed gestructureerd besluitvormingsproces het aantal fouten door elementaire logica toe te passen bij het beantwoorden van de vraag: Welke actie moeten we ondernemen?
Wij werken in een omgeving van snelle veranderingen die een wendbaar, flexibel personeelsbestand vereisen. Of het nu gaat om een reactie op de pandemie, technologische veranderingen, economische eisen of tal van andere factoren, goede besluitvorming kan de basis leggen voor blijvend succes.

Over Kepner-Tregoe

Software en sjablonen lossen geen problemen op. Mensen lossen problemen op!
Wat voor soort mensen? Mensen die nieuwsgierig zijn, goede vragen stellen, beslissingen nemen op basis van feiten, en bevoegd zijn om leiding te geven. Ze blijven geconcentreerd onder druk en handelen vol vertrouwen om te doen wat gedaan moet worden. U vindt deze probleemoplossende leiders zowel bij onze klanten als hier bij Kepner-Tregoe. Al meer dan 60 jaar heeft Kepner-Tregoe duizenden bedrijven in staat gesteld miljoenen problemen op te lossen. Als wij miljoenen kunnen besparen voor een fabrikant, de IT-dienstverlening voor een beurs kunnen herstellen en de Apollo 13 kunnen helpen terug te keren uit de ruimte, dan kunnen wij ook uw bedrijf helpen succesvol te zijn.

Blog afbeelding 1
Besluitvorming in het nieuws: Minus een belangrijk onderdeel
Blog afbeelding 1
Besluitvorming: menselijke vooringenomenheid, onvermijdelijke irrationaliteit...
Blog afbeelding 1
Besluitvorming: Wie moet erbij betrokken worden?
Blog afbeelding 1
Een groeiende behoefte aan goede besluitvorming

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!