ZLB Plasma Services, een CSL bedrijf

Klant

Aventis Bio-Services (ABS), nu gefuseerd met ZLB Plasma Services, een CSL-onderneming, is een van 's werelds grootste bedrijven voor de inzameling van plasma.

Uitdaging

Toen ABS groeide, had de overvloed aan projecten het succes van consistente projecten in de weg gestaan. Er waren te veel projecten en te vaak waren de projecten onvoldoende gedefinieerd of ontbrak het aan management buy-in. Sommige kritieke projecten liepen achter op schema en projectmanagers hadden moeite om te voldoen aan de eisen van een groeiende projectbelasting.

Oplossing

Kepner-Tregoe werkte samen met ABS om hiaten in de projectprestaties te identificeren, een verbeteringsplan te ontwikkelen en verbeteringen door te voeren. KT hielp bij de oprichting van een projectmanagementbureau dat verantwoordelijk was voor het beheer van de projectportefeuille van de organisatie, het projectbeheer en de garantie dat de projecten aan de doelstellingen voldeden. Andere inspanningen omvatten:

Een vaardigheidsontwikkelingsprogramma ter introductie van KT Project Management, een systematische methodologie die een gemeenschappelijke taal voor projectmanagement biedt, en KT Project Logic®, software die het gemakkelijker maakt om Microsoft® Project te leren en te gebruiken.

Ontwikkeling van ABS-werknemers tot gecertificeerde Program Leaders die KT Project Management workshops geven, projectmanagers coachen, en best-in-class projectmanagement ondersteunen.

Een communicatieprogramma om informatie over projectwerkzaamheden te delen en projectsuccessen bekend te maken.

Resultaten

De resultaten waren snel en blijvend. Binnen een jaar gebruikte iedereen die in projecten werkte een consistente, vertrouwde taal voor projectmanagement. Project bewustzijn, communicatie en succes verbeterden drastisch. Projecten op schema stegen van 56,4% naar 90%. Projectleiders waren verantwoordelijk voor een gemiddelde van 1,4 projecten, een daling ten opzichte van een onbeheersbare 2,6. In één geval bespaarde het correct definiëren van het project met behulp van KT Project Management $191.000 en 696 "mensdagen". Projecten zijn de manier waarop werk wordt gedaan bij ZLB Plasma Services, en bieden een flexibele structuur die gericht is op resultaten.

"De mogelijkheid om projecten goed te definiëren heeft ons ontelbare dollars en maanden verspilde moeite bespaard... Verandering is niet langer de uitzondering; het is onze manier van leven. Omdat we in zee zijn gegaan met KT voor Project Management, zijn we in een veel betere positie om verandering te benutten en het voor ons te laten werken."

- Matt Shapiro, Senior Manager van ABS tijdens de uitrol van het project