Neem contact met ons op

Verbetering van bedrijfsprocessen (BPI)

Consumentenproducten

Beheer van intellectuele eigendom

Voor een bedrijf in consumentengoederen was het proces dat het meest moest worden verbeterd niet de productie, de marketing of een andere gebruikelijke bedrijfsfunctie, maar de verwerving en het onderhoud van intellectuele eigendom (IP) - het beheer van intellectueel kapitaal, dat wordt belichaamd door de handelsmerken, handelsnamen en auteursrechten van de organisatie.

De tekortkomingen van het proces werden aan het licht gebracht tijdens een herziening van de bedrijfsstrategie van de onderneming.

Belangrijke kwesties in verband met het bestaande IP-beheerproces waren onder meer:

 • Het proces was verouderd en vergde een aanzienlijke handmatige verwerking van documentatie.
 • Topmanagers besteedden buitensporig veel tijd aan het beoordelen en goedkeuren van IP-documenten.
 • Er bestond geen eigenaarschap van het proces of gedocumenteerde rollen.
 • De cyclustijd om het onderhoud van bestaande en de verwerving van nieuwe intellectuele eigendommen te voltooien was onbekend, maar werd als "te lang" beschouwd.
 • Er bestonden geen duidelijke beslissingscriteria voor de keuze tussen IP-alternatieven.
 • Het strategische belang en de risico's van wanbeheer van intellectuele-eigendomsrechten werden niet onder woorden gebracht.
 • Het BPI-project werd gedefinieerd als: Ontwerp en installeer een proces voor verbeterde verwerving en onderhoud van intellectueel eigendom dat resulteert in meetbare bedrijfsresultaten.

Er werd een BPI-team samengesteld met uitvoerende besluitvormers, materiedeskundigen en een Kepner-Tregoe (KT)-consultant die BPI- en facilitatie-expertise leverde. Tot de teamleden behoorden de vice-president marketing, de vice-president administratie, die tevens de manager intellectuele eigendom was, en diverse deskundigen op dit gebied, waaronder een bestuurslid, de interne bedrijfsjurist, de externe juridisch adviseur die de intellectuele-eigendomsgeschillen van het bedrijf behandelde, en de juridisch adviseur van KT die de huidige beste praktijken op het gebied van intellectuele-eigendomsbeheer verstrekte.

Naast de KT processen voor Situatie Beoordeling, Potentiële Probleem Analyse, Besluit Analyse, en Project Management werden gedurende de gehele opdracht gebruikt. Het BPI-team richtte zich op het begrijpen van hoe het werk momenteel werd uitgevoerd en het selecteren van hoe het zou moeten worden uitgevoerd uit verschillende alternatieve procesontwerpen. Metrieken werden ingebed in het verbeterde proces om continue verbetering mogelijk te maken op basis van specifieke metrieken.

Het nieuwe proces zorgde voor een 38% verlaging van de IP-verwerkingskosten en verminderde risico's voor belangrijke activa.

Dit werd bereikt door elementen van de juridische behandeling van intellectuele-eigendomsrechten over te hevelen naar de interne juridische dienst, strengere criteria vast te stellen om te beoordelen welke bestaande octrooien en handelsmerken moeten worden verlengd, en de verlenging van octrooien en handelsmerken die geen waarde boden, stop te zetten. Andere eerste resultaten van het BPI waren onder meer:

 • Minder beoordelingen van IP-documenten door hogere leidinggevenden (75%)
 • Vermindering van het IP-beheer door de vice-voorzitter van administratie met 89%
 • Verbeterde en geautomatiseerde IP-beheercommunicatie via een webgebaseerd systeem
 • Vastgestelde IP-metriek voor toekomstige verbeteringen

Wanneer het nieuwe proces volledig is geïmplementeerd, zullen honderdduizenden dollars worden bespaard aan jaarlijks terugkerende administratieve kosten. En wat nog belangrijker is, aangezien intellectuele eigendom gekoppeld is aan het concurrentievoordeel van een organisatie - haar merken en handelsmerken - zal het verbeterde proces haar meest kritische activa beschermen.

Het uitgangspunt van de verbetering van bedrijfsprocessen (BPI) is dat al het werk dat een organisatie of individu verricht, gebeurt binnen het kader van een proces. Om te verbeteren hoe het werk wordt gedaan, moet het bedrijfsproces worden verbeterd.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!