Wij zijn gepassioneerd over het helpen van mensen en organisaties om beter te werken.

Wij zijn gericht op het verbeteren van verbindingen tussen mensen en systemen. Wij bouwen aan productief gedrag en zetten gegevensgestuurde probleemoplossing om in effectieve en zinvolle resultaten voor onze cliënten.

De Basisovertuigingen breiden de Doelverklaring uit tot de reeks kernwaarden die aan de basis liggen van ons bedrijf. Het zijn de fundamentele overtuigingen van de organisatie en dus van de mensen die in dienst zijn van en verbonden zijn met KT. Deze overtuigingen blijven consistent en sturen alles wat we doen.

Onze basisovertuigingen

Waarde creëren voor klanten

Ons werk is ontworpen om meetbare waarde te leveren; in feite werken wij met onze cliënten samen om prioriteit te geven aan gerichte, duurzame verbeteringen en vervolgens de geleverde waarde te meten.

Waarde Diversiteit

Wij waarderen de verschillen van zowel onze collega's als onze cliënten over de hele wereld en streven ernaar anderen te helpen informatie te gebruiken en te delen over culturen, opleidingen, ervaringen en achtergronden heen.

Vertrouwensrelaties opbouwen

Wij zullen voortdurend blijk geven van en bouwen aan respect voor anderen, betrouwbaarheid en persoonlijke en professionele integriteit.

Hoe kan iemand mijn badge verifiëren?

Uw badge kan onmiddellijk worden geverifieerd via het Kepner-Tregoe certificeringsportaal hieronder

Wat als mijn badge of naam niet wordt weergegeven?

Het kan een paar dagen duren voordat uw badge of certificaat in het register verschijnt. Als uw naam niet binnen 14 dagen na voltooiing van een Kepner-Tregoe-programma verschijnt, neem dan contact op met KTProductSupport@dev.kepner-tregoe.com

Binnenkort beschikbaar! Heeft u een programma bijgewoond dat door een gecertificeerde KT Program Leader in uw organisatie is gegeven? Laat hen contact opnemen met KT om uw naam aan het register toe te voegen.

Het badge-register is van toepassing op personen die hun KT-badges en -certificaten verkrijgen en bijhouden. Opneming in het register geschiedt op vrijwillige basis, zodat het mogelijk is dat niet alle houders van een certificaat in het register voorkomen.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!