Alaric Tan

Business Solutions Senior Consultant

Over

Al meer dan tien jaar coacht en verbetert Alaric het probleemoplossend vermogen en het kritisch denken van werknemers in de financiële dienstverlening. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van 20 Global Incident Managers binnen Citigroup. Zijn on-site coaching hielp om de algemene prestaties van het team te verbeteren. Zijn ervaren consulting projectleiderschap resulteerde ook in het blijvend gebruik en toepassing van de KT Processen lang na de initiële training.

Recentelijk heeft Alaric nauw samengewerkt met de senior leiders en besluitvormers van een van de grootste banken van Singapore om hun strategische besluitvormingsprocessen en -vaardigheden te verbeteren, met name in uitdagende situaties. 

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!