Een snelle oplossing behoudt inkomsten & vermindert kosten

Olie en gas

Klant

Een initiatief om de kosten te beheersen op de raffinaderijen en petrochemische fabrieken van dit miljardenbedrijf omvatte een managementprogramma om vaardigheden op te bouwen voor het oplossen van problemen en om een gemeenschappelijk proces voor probleemoplossing in te voeren. De organisatie wilde haar effectiviteit verbeteren bij het uitvoeren van root cause analyses en het voorkomen van terugkerende problemen. Managers en ingenieurs kregen een Kepner-Tregoe (KT) Problem Solving and Decision Making-training en begonnen de KT-benadering te integreren in initiatieven voor probleemoplossing en -verbetering.

Uitdaging

De gelegenheid om de nieuwe KT-aanpak te gebruiken deed zich voor in een fabriek toen zich een terugkerend oververhittingsprobleem voordeed in een compressor die de Cu-Al-katalysator in een reactor vloeibaar maakt en niet-geconverteerde gassen recyclet. De compressor werd bij wijze van veiligheidsmaatregel stilgelegd terwijl het oververhittingsprobleem werd opgelost.

Oplossing

Het probleemoplossingsteam gebruikte KT Probleemanalyse om zich te concentreren op de relevante gegevens. Hieruit bleek dat een defect lager de oververhitting had veroorzaakt. In het verleden bestond de voorlopige reactie uit het vervangen van de droge gasafdichting, een proces van $75.000. Deze keer nam het team alleen de noodzakelijke maatregelen en gebruikte een nieuw proces om alleen het $7.500 lager te vervangen. Bovendien stelde het team vast dat de betrouwbaarheid van de lagers niet alleen afhangt van de kwaliteit van de lagers, maar ook van de oriëntatie van de lagers binnen de compressor.

Resultaten

De compressor werd snel online gebracht, waardoor dure stilstandtijd tot een minimum werd beperkt. Stilstand kan al snel oplopen tot $1 miljoen aan gederfde inkomsten. Dit was de eerste van vele succesvolle toepassingen van het KT-proces die waardevol zijn gebleken bij het vermijden van kostbare terugkerende problemen, het nastreven van voortdurende verbeteringen en het aanbrengen van kostenbesparende wijzigingen.

Verwant succes
Verhalen

Olie en gas
Afbeelding 1
Wereldwijd IT-team voor olie- en gasbedrijf behaalt NUL Urgentietijd 1 incidenten
Olie en gas
Afbeelding 1
Groei moet komen van nieuwe producten

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!