De vijf katalysatoren van implementatiesucces

Waarom horen we zoveel tegenstrijdige verhalen over hoe goed of slecht een bepaalde verbeteringsfilosofie eigenlijk is? Of het nu gaat om Six Sigma, Lean, Kaizen, Manufacturing Excellence... succes wordt niet alleen bepaald door de filosofie en de tools die je kiest, maar ook door hoe je ze implementeert. Het is belangrijk om de juiste aanpak te kiezen voor de dringende problemen van het bedrijf - en nog belangrijker om de veranderingen goed te implementeren.

Er moeten tijdens de implementatie veel moeilijke keuzes worden gemaakt, en de twee factoren betrokkenheid en engagement zijn van cruciaal belang. Overspeel het en de besluitvorming is traag en moeizaam; onderspeel het en je hebt niet de noodzakelijke buy-in om blijvende organisatorische verbeteringen te verzekeren.
Op basis van onze jarenlange samenwerking met klanten om het succes van opleidings- en human capital verbeteringsprogramma's te verzekeren, hebben wij vijf principes geïdentificeerd die als belangrijke katalysatoren voor verandering dienen.

1. Erken de reis en stel uw doel. We moeten weten waar we naar toe gaan om op de juiste weg te komen. Als we geen doelen stellen, kunnen we eindeloos doorgaan met alleen maar proberen te beginnen. Het identificeren en overeenkomen van een tijdskader en de juiste Key Performance Indicators is essentieel.

2. Begrijp de lacunes in uw capaciteiten en stel uw behoeften voorop. Om dingen anders te doen, om nieuwe dingen te laten gebeuren, zijn vaak andere of nieuwe vaardigheden nodig. Misschien beschikken mensen al over deze vaardigheden, maar hebben ze die nog niet aangeboord. Begrijpen welke vaardigheden nodig zijn, welke vaardigheden u hebt, en daaruit afleiden welke vaardigheidskloof u hebt, is essentieel om mensen effectief in te zetten om verbeteringen op gang te brengen.

Er zijn verschillende niveaus van anciënniteit, bekwaamheden en emoties die de ontwikkeling van verschillende bekwaamheden vereisen - één maat is niet genoeg voor iedereen. Om gemeenschappelijke werkmethoden te hebben, moet iedereen begrijpen welke rol ieder van ons speelt. Wij moeten technische kennis en deskundigheid ontwikkelen en ervoor zorgen dat onze manier van samenwerken effectief en efficiënt is. Vaak is de opleiding standaard, maar de coaching is uniek.

3. Integreer de oplossingen en laat uw processen waarde leveren. Om dingen anders te doen, om nieuwe dingen te laten gebeuren, moet men zich vaak concentreren op die processen die de meeste waarde toevoegen en het denken rond de oplossing integreren om zowel variatie als verspilling te verwijderen. Processen moeten goed gedefinieerd zijn, met duidelijke stappen en afgebakende verantwoordelijkheden. Deze processen kunnen dan worden uitgevoerd volgens de overeengekomen normen en worden beheerd met het oog op verantwoording en voortdurende verbetering.

4. Stem verwachtingen op elkaar af en geef het goede voorbeeld. Een geïntegreerd end-to-end procesoverzicht is essentieel voor elk transformationeel verbeteringsprogramma. Het op één lijn brengen van verwachtingen en maatregelen doorheen de organisatie bevordert transformatie. Het doel om van elke dag onze allerbeste dag te maken kan dan betekenen dat iedereen betrokken raakt-elkaar ondersteunt om dingen gedaan te krijgen.

5. Coach voor uitzonderlijk hoge prestaties. De externe omgeving is onvergeeflijk. Er zijn nieuwe spelers op de markt. Nieuwe regelgeving waaraan moet worden voldaan en voortdurende technologische vooruitgang die de verbeelding van de meeste mensen te boven gaat. De mantra van voortdurende verbetering is al jaren bij ons, maar het verkrijgen van de laatste onsjes van verbetering vereist toewijding en focus. Ervoor zorgen dat er een onafhankelijk oog is, een kritische, uitdagende waarnemer, is essentieel voor voortdurende ontwikkeling.

De vijf hierboven geschetste katalysatoren moeten de kern vormen van elk plan voor transformationele verbetering. Hoewel het belangrijk is om op de juiste manier te beginnen, kunt u op elk moment tijdens de implementatie van een initiatief overwegen om een stap terug te doen en deze sleutelprincipes opnieuw te bekijken en de nodige acties te ondernemen om uw investering in verandering te ondersteunen.

Andere tips van Kepner-Tregoe

Over Kepner-Tregoe

Opgericht in 1958 en gebaseerd op baanbrekend onderzoek naar hoe mensen denken, problemen oplossen en beslissingen nemen, biedt Kepner-Tregoe een unieke combinatie van training en consulting diensten om de kwaliteit en effectiviteit te verbeteren en tegelijkertijd de totale kosten te verlagen. De KT-methodologie wordt gebruikt op elk niveau van klantorganisaties: om strategie te implementeren, voortdurende verbetering te bereiken, klanttevredenheid te verhogen, en effectieve probleemoplossing door de hele organisatie te stimuleren.

Gerelateerd

Blog afbeelding 1
Vijf regels voor een succesvolle implementatie: Regel 1
Blog afbeelding 1
Vijf regels voor een succesvolle implementatie: Regel 2

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!