Operationele Uitmuntendheid: Haal het meeste uit Six Sigma

Sinds het succes van Six Sigma bij General Electric in de vroege jaren '80, is het de voorkeursmethode geworden voor procesverbetering in productieomgevingen. Maar een groeiend aantal deskundigen begint zich af te vragen of hun vaak aanzienlijke investeringen in het nastreven van bijna-nul defecten wel lonend zijn. Hier zijn negen acties om ervoor te zorgen dat Six Sigma zijn belofte waarmaakt:

1. Beoordeel de situatie

Het spreekt voor zich dat weten hoe machines en processen werken een fundamentele vereiste is voor elk procesbeheersings- of Six Sigma-initiatief. Als we dat zeggen, bedoelen we meer dan alleen een "druk op deze knop en laat de machine vliegen" begrip. Het is belangrijk dat mensen een gedetailleerde kennis hebben van de vele variabelen in een systeem die op elkaar inwerken, welke instellingen de specificatie vereist, en hoe en waarom deze variabelen de kritische productkenmerken beïnvloeden. Door deze informatie te verzamelen en te delen kunnen we bepalen waar we staan en waar we moeten zijn om onze strategische doelen te bereiken.

2. Breng de leiders achter de boodschap op één lijn

Effectief issue management, of het nu gaat om continue verbetering of het oplossen van problemen, vereist dat de juiste mensen betrokken zijn en de verandering ondersteunen die nodig is om resultaten te bereiken. Voordat een Six Sigma initiatief wordt gestart, moet iedereen die bij de inspanning betrokken is de noodzaak begrijpen die de introductie van Six Sigma heeft veroorzaakt, het uiteindelijke doel van de inspanning, en het potentiële voordeel voor henzelf. Zowel de mensen die de middelen beheren als de mensen die toegang hebben tot de juiste technische en operationele gegevens moeten de waarde van de invoering van nieuwe methoden begrijpen. Door de juiste mensen erbij te betrekken bent u er niet alleen van verzekerd de juiste informatie te krijgen, maar ook hun buy-in en betrokkenheid.

3. Standaardiseren van productieprocessen

Alvorens initiatieven voor probleemoplossing of experimenteel ontwerp te nemen, moet het proces worden gestandaardiseerd. Het proces moet op de juiste manier worden uitgevoerd, van operator tot operator, van shift tot shift, en van week tot week. Het proces moet worden begrepen, door iedereen worden goedgekeurd en consequent worden toegepast. Op die manier halen we onnodige variatie uit het proces en kan het team zich concentreren op de belangrijkste variabelen en kenmerken.

4. Het probleemoplossingsproces op één lijn brengen

Elke organisatie heeft talloze procedures en processen om variatie in producten en diensten te minimaliseren. Toch is er in veel organisaties weinig bewijs van een uniform proces voor het beheersen van variatie in de manier waarop informatie wordt verzameld, georganiseerd en geanalyseerd om de hoofdoorzaken van problemen vast te stellen en corrigerende maatregelen te nemen. Door een gemeenschappelijk, zichtbaar proces te creëren, kunnen de Six Sigma gereedschappen en technieken effectief worden overgedragen aan alle belanghebbenden die de projecten ondersteunen.

5. Bepaal maatstaven en doelstellingen

Het is niet ongewoon dat mensen niet begrijpen wat als een essentieel kenmerk van een bepaald product kan worden beschouwd en "waarom" het een essentieel kenmerk is. En toch, als de operators op de productievloer niet begrijpen waarom het belangrijk is om een bepaald productkenmerk te beheersen, is het moeilijk om buy-in en steun te krijgen voor alle procesbeheersingsinspanningen. Door inzicht te verschaffen in de downstream impact van belangrijke productkenmerken, kunnen de juiste kwaliteitscontrolemaatregelen worden genomen.

6. Maak de verandering duurzaam

Opleiding kan bekwaamheid verschaffen, maar is niet altijd voldoende om mensen in staat te stellen de geleerde vaardigheden op het werk over te dragen. De nieuwe vaardigheden moeten worden geïntegreerd in het gestandaardiseerde proces voor het oplossen van problemen en ondersteund door coaching en doorlopende begeleiding van ervaren professionals. Bovendien moeten er duidelijke en algemeen begrepen verwachtingen zijn voor het gebruik van de nieuwe methoden; duidelijke, specifieke en tijdige feedback; en evenwichtige consequenties om het overnemen van de verandering aan te moedigen en te belonen.

7. Stem de cultuur af op de verandering

Om de gewenste resultaten uit elk initiatief te halen, is het van belang een cultuur te creëren die zich inzet voor voortdurende technische opleiding; beschikbaarheid van de meest doeltreffende instrumenten en apparatuur op de meest geschikte locaties; steun voor nieuwe ideeën en innovatie; nadruk op kwaliteit en winst op lange termijn; en een omgeving waarin betrokkenheid en het werken in inter-functionele teams wordt aangemoedigd.

8. Mensen de capaciteiten verschaffen die zij nodig hebben

De meeste werknemers hebben geen statistische achtergrond, wat verklaart waarom variatievermindering een belangrijke uitdaging blijft in de productie. Voordat men aan een Six Sigma initiatief begint, moet iedereen die bij de inspanning betrokken is de basisterminologie en concepten begrijpen. In het bijzonder moeten mensen het verschil begrijpen tussen Common Cause en Special Cause variatie, zodat ze de meest geschikte methoden kunnen kiezen om elk aan te pakken.

9. Gebruik doeltreffende instrumenten om problemen met speciale oorzaken op te lossen

In veel bedrijven ontbreekt het mensen aan voldoende vaardigheden om problemen op te lossen. Met een gestandaardiseerd proces en goede gegevensverzameling kan het nog steeds een uitdaging zijn om de hoofdoorzaak van problemen te achterhalen zonder het voordeel van een systematische aanpak om problemen op te lossen. Met de vele beschikbare technieken is het belangrijk te erkennen dat er verschillende hulpmiddelen nodig zijn voor problemen met speciale en met gewone oorzaken. We moeten goed vertrouwd zijn met hulpmiddelen voor beide situaties. (Zie onze blogpost "Verbeterde probleemoplossing: KT en Six Sigma")

Leer hoe Johnson Controls heeft recordbrekende
efficiëntie door het creëren van nieuwe synergieën
.   
Download PDF-versie

Webcast bekijken: Het creëren van een cultuur waar iedereen wint

Blog afbeelding 1
Verbeterde probleemoplossing: KT en Six Sigma
Blog afbeelding 1
Verbeterde probleemoplossing: Correlatie is geen Oorzaak
Blog afbeelding 1
Farmaceutisch: Lean, Six Sigma succes en...Mensen
Blog afbeelding 1
KT & Six Sigma/Lean: snelheid brengen in voortdurende verbetering

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!