Vijf regels voor een succesvolle implementatie: Regel 4

Stem de verwachtingen op elkaar af en geef het goede voorbeeld

William Egenton, Managing Director van Dromone Engineering zei ooit: "Ervoor zorgen dat er waarde wordt ingebouwd vanuit een geïntegreerde end-to-end procesvisie is essentieel voor elk transformationeel verbeteringsprogramma. Er zijn altijd veel dingen te doen, maar het integreren van onze aanpak en het prioriteren van het werk geeft ons veel meer duidelijkheid over waar we het beste rendement kunnen behalen."

Door de verwachtingen en maatregelen van de directiekamer tot op de werkvloer op elkaar af te stemmen, delen de mensen in de pijn en de beloning. Als dit is bereikt, wordt rolmodelgedrag veel zinvoller. Het doel om van elke dag onze beste dag te maken betekent dat iedereen betrokken raakt en elkaar ondersteunt om dingen voor elkaar te krijgen.

Volg deze lijn van vragen stellen om verwachtingen af te stemmen en uw team te leiden

Vragen voor zelfevaluatie Kwalificerende vragen
13. Weet het hoger personeel wat van de mensen wordt verwacht in termen van gedrag, attitudes, vaardigheden en kennis? Zo ja, hoe definiëren zij veranderingen voor elk gebied?
14. Zijn bedrijfsleiders gemakkelijk in staat mensen te betrekken en met hen in interactie te treden om hen van feedback te voorzien? Zo ja, hoe doen ze dat?
15. Geven bedrijfsleiders een rolmodel voor hun mensen om te volgen? Zo ja, hoe effectief zijn deze rolmodellen?
16. Is iedereen het eens over de manier waarop bedrijfsleiders in de toekomst met hun mensen moeten omgaan? Zo ja, in welke mate zijn zij het daarmee eens?

 

Blog afbeelding 1
Vijf regels voor een succesvolle implementatie: Regel 2
Blog afbeelding 1
Vijf regels voor een succesvolle implementatie: Regel 3
Blog afbeelding 1
Vijf regels voor een succesvolle implementatie: Regel 5
Blog afbeelding 1
Vijf regels voor een succesvolle implementatie: Conclusie

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!