Na de opleiding - de veranderingen op het werk doorvoeren

Conferenties, seminars en trainingen bieden werknemers een geweldige kans om nieuwe vaardigheden te leren, in contact te komen met externe perspectieven en tools te verwerven om de organisatie beter te maken. De kans om een paar dagen weg te zijn van hun normale werk, te netwerken en te leren kan een grote impact hebben op het moreel en de productiviteit van de werknemer. Maar hoe zit het als ze weer aan het werk gaan? Vaak begint daar het probleem.

De echte waarde voor de organisatie van investeringen in training komt niet van het evenement zelf, maar van hoe de opgedane kennis en ervaringen worden toegepast wanneer de werknemer terugkeert om processen en activiteiten te verbeteren. Een werknemer die na een training vol enthousiasme en nieuwe ideeën weer aan het werk gaat, kan heel snel in oude gewoonten vervallen en het potentieel verliezen dat de training hem heeft gegeven. Deze situatie kan worden vermeden met enkele eenvoudige stappen om de werknemer betrokken te houden en de training te gebruiken als springplank om verandering door te voeren.

Het woord verspreiden

Opleiding biedt werknemers de kans om nieuwe vaardigheden te leren en nieuwe ideeën op te doen met gelijkgestemden. Bij terugkeer op het werk bevinden werknemers zich vaak in een omgeving waar anderen "het niet snappen" en concepten die tijdens de training eenvoudig leken, nu moeilijk uit te leggen zijn. De reden hiervoor is een gebrek aan context.

In de opleiding bevinden de studenten zich in een gecontroleerde omgeving waar iedereen hetzelfde traject van kennis en activiteiten heeft gevolgd. Terug op het werk heeft iedereen een andere context en een ander referentiekader. Om dit te overwinnen, moeten werknemers erkennen dat hun rol nu is veranderd - het is hun taak om het geleerde te delen in de context van de werkomgeving.

De meeste mensen vinden dat het gemakkelijkst als ze al vroeg (tijdens de opleiding) beginnen met het vertalen van de concepten naar de context van werkprocessen, activiteiten en gedragingen. Vraag zeker aan je trainer om je hierbij te helpen. Eenmaal terug op het werk, kan het gesprek over de training dan worden: "Ik heb xyz geleerd en dat kan gebruikt worden om onze situatie hier te verbeteren door..."

De technologie ontwarren

In een wereld waar technologie aan de basis ligt van bijna elk facet van het dagelijkse leven, vereist het doorvoeren van procesverandering dat eerst de processen worden losgekoppeld van de tooling (meestal software) die ze mogelijk maakt. In het verleden stonden processen centraal op de werkvloer en speelden mensen en technologie een ondersteunende rol om ze mogelijk te maken. Recent is de focus verschoven en veel bedrijfsprocessen worden nu gedicteerd door de manier waarop technologie werkt. Deze verschuiving heeft geleid tot een aanzienlijke beperking van de manier waarop processen kunnen worden veranderd om nieuwe ideeën te benutten.

Werknemers die terugkeren van een opleiding moeten begrijpen welke beperkingen hun werkomgeving heeft op basis van het gebruik van technologie en dit in gedachten houden wanneer ze de context bepalen voor het delen van ideeën die ze tijdens de opleiding hebben geleerd. Veranderingen die eenvoudig lijken, kunnen veel gecompliceerder (en in sommige gevallen onhaalbaar) zijn door de technologische verwikkelingen.

Respect voor de erfenis

Het moeilijkste deel van procesverandering is niet het proces... het zijn de mensen. Mensen zijn gewoontedieren en het introduceren van verandering kan een angstreactie en weerstand oproepen.

Het is verleidelijk om verandering te zien als een gebeurtenis op een bepaald moment (verandering van x naar y) en de voorgestelde toestand alleen te vergelijken met de huidige toestand. Bedenk in plaats daarvan dat elke verandering voortbouwt op alle veranderingen die in het verleden zijn aangebracht en de weg vrijmaakt voor nog veel meer veranderingen in de toekomst.

Door dit perspectief aan te nemen, zal de werknemer in staat zijn te begrijpen waarom de huidige omgeving is zoals ze is, na te denken over hoe de verandering waarschijnlijk anderen zal beïnvloeden, hem in staat te stellen zijn ideeën te positioneren om de angst te minimaliseren, en de boodschap gemakkelijker te aanvaarden te maken.

Gebruik maken van het netwerk

Wanneer een werknemer terugkomt van een training, verschuift zijn aandacht weer naar de werkomgeving en de veranderingen die daar moeten worden doorgevoerd. In de meeste gevallen hebben de trainingsevenementen de werknemer de gelegenheid geboden om te netwerken en relaties op te bouwen met anderen die voor dezelfde uitdagingen staan in hun organisatie. Gebruik maken van het netwerk van contacten dat tijdens de training, conferentie of seminar is opgebouwd, is een geweldige manier om ideeën en ervaringen over het doorvoeren van veranderingen op het werk te delen met mensen die soortgelijke ervaringen hebben. Verzamel contactinformatie voor deze mensen en verbind je met hen op LinkedIn zodat je het gesprek kunt voortzetten nadat de training is afgelopen.

Vraag het de experts

Meesterschap over het onderwerp gebeurt nooit in de opleidingsfaciliteit, maar zal alleen komen door toepassing, ervaring en praktijk. Gelukkig bieden sommige aanbieders van opleidingen de cursisten na de les de mogelijkheid om vragen te stellen, toegang te krijgen tot aanvullende informatie, in contact te komen met materiedeskundigen en in sommige gevallen adviesdiensten te ontvangen.

Aanbieders van opleidingen zijn een uitstekende bron van informatie en begeleiding. Velen van hen kunnen u na afloop van de opleiding helpen bij het doorvoeren van procesveranderingen binnen uw organisatie. De werknemer moet zeker vragen welke diensten beschikbaar zijn en niet aarzelen om er gebruik van te maken.

Kepner-Tregoe geeft al meer dan 50 jaar training en advies in het oplossen van problemen aan bedrijven in uiteenlopende bedrijfstakken. Bent u geïnteresseerd in het gebruik van deze universele vaardigheid om uw personeel op een hoger niveau te brengen? Zo ja, dan zijn de probleemoplossende experts van Kepner-Tregoe er om u te helpen.

Verwante artikelen

Blog afbeelding 1
"Iedereen heeft een plan: totdat ze in hun gezicht geslagen worden." - Mike Tyson
Blog afbeelding 1
10 alledaagse toepassingen van probleemoplossend vermogen
Blog afbeelding 1
3 Probleemoplossende strategieën voor Operaties
Blog afbeelding 1
5 feiten over het oplossen van problemen die uw service desk zullen verbeteren

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!